PITTSBURGH - De landen van de G20 kijken donderdag en vrijdag in Pittsburgh naar mogelijkheden om te voorkomen dat bij een dreigend faillissement van een bank de belastingbetaler uiteindelijk de rekening moet betalen om de financiële instelling overeind te houden.

Een van de voorstellen is een soort testament voor banken waarin vastgelegd wordt welk deel kapitaalverschaffers en aandeelhouders voor hun rekening nemen als een bank op omvallen staat.

Spreiding
''Het gaat erom de rekening evenwichtig te spreiden en te voorkomen dat de belastingbetaler weer alles mag betalen'', aldus minister Wouter Bos (Financiën) donderdag in Pittsburgh voorafgaande aan de G20-top. Nederland is na Washington en Londen opnieuw uitgenodigd voor de G20.

Een andere mogelijkheid is om eisen aan het vermogen van een bank te stellen, zodat bij financiële problemen het vreemd vermogen op de balans aangewezen kan worden als eigen vermogen. Op die manier worden kapitaalverschaffers in feite aandeelhouders en betalen ze mee als het minder gaat met de bank.

Bos
Volgens Bos is er binnen de G20, de twintig belangrijkste economieën ter wereld, brede overeenstemming over de noodzaak van dit soort maatregelen. ''Er zijn meerdere voorstellen, en ik denk dat we ze allemaal nodig hebben.''

Overheden liepen volgens de minister het afgelopen jaar allemaal tegen het probleem aan dat ze een bank in problemen niet konden laten omvallen omdat de schade voor de economie en samenleving dan nog groter zou zijn.