DEN HAAG - Een op de vier mensen die vervroegd met pensioen is gegaan, heeft naast zijn uitkering een deeltijdbaan gevonden. Nog eens een op de tien zou dat wel willen. Het zijn vooral de jonge vutters die weer aan de slag gaan.

Op hogere leeftijd neemt het percentage werkenden snel af. Dat staat in het rapport Herintreding Vroeggepensioneerden dat de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) donderdag naar buiten heeft gebracht.

De raad heeft laten onderzoeken welke vroeggepensioneerden de weg naar de arbeidsmarkt weer terugvinden, waarom zij dat doen en hoe zij dat doen.