Er komen strengere regels voor de toelating van nieuwe auto’s op de Europese markt. De aangescherpte voorschriften voor typegoedkeuringen moeten gesjoemel met emissiewaarden zoals met het dieselgateschandaal in de toekomst voorkomen.

Dat zijn de lidstaten, de Europese Commissie en het EU-parlement overeengekomen. Ook het toezicht op de weg wordt aangehaald.

De EU-lidstaten worden verplicht per 40.000 nieuw geregistreerde auto’s steekproefsgewijze controles uit te voeren en de resultaten daarvan publiekelijk bekendmaken.

Er komt geen onafhankelijke Europese typegoedkeuringsinstantie maar Brussel krijgt wel meer in de melk te brokkelen. "In de toekomst kan de commissie auto's controleren, terugroepacties in de hele EU initiëren en boetes uitdelen bij overtredingen van de wet", aldus EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt).

Boetes kunnen oplopen tot 30.000 euro per auto die niet aan de Europese normen voldoet.

Bemoeienis

EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) spreekt van ''een stap vooruit" ondanks dat vooral Duitsland zich verzette tegen meer Brusselse bemoeienis bij de keuringen en het toezicht.

''Dit zorgt voor meer transparantie en een ferme markttoezicht met verplichte checks op de weg. Vergeleken met de geheimzinnige laboratoria-tests die vroeger de basis waren voor toelating zijn we weer een stap verder", zegt Eickhout.

De Dieselgate brak in 2015 uit toen in de VS aan het licht kwam dat Volkswagen sjoemelde met emissietesten in de laboratoria. Daardoor leken de dieselauto's schoner dan ze op de weg werkelijk waren. Ook in Europa gebeurde dat, en evengoed bij andere fabrikanten.