Volkswagen ligt onder vuur. Door te sjoemelen met de uitstootwaarden is de koers van het aandeel flink gedaald en voelen beleggers zich belazerd. 

Meerdere partijen hebben inmiddels aangegeven de rechter in te schakelen. Een overzicht:

Vereniging Effectenbezitters (VEB)

Beleggersvereniging Vereniging Effectenbezitters (VEB) stelt dat Volkswagen aansprakelijk is voor de geleden schade onder beleggers.

De aansprakelijkheid heeft betrekking op de "onjuiste, onvolledige en misleidende verklaringen van Volkswagen over het voldoen aan alle milieuregels in de Verenigde Staten", schrijft de VEB. Op 8 februari maakt de beleggersclub bekend dat zij Volkswagen voor de Nederlandse rechter daagt. 

Het proces gaat waarschijnlijk jaren duren. De VEB treedt op namens beleggers die op 18 september, de dag waarop het sjoemelen naar buiten kwam, aandelen Volkswagen hebben en die gekocht hebben via een beleggingsrekening in Nederland of via een Nederlandse bank of broker.

Consumentenclaim

Mensen die aandelen in Volkswagen, Porsche of Audi hebben, kunnen zich aanmelden om hun door de gedaalde beurskoers geleden schade te claimen.

Volkswagen heeft volgens Consumentenclaim beleggers willens en wetens niet op tijd geïnformeerd. "Sterker nog, Volkswagen hoopte met het bedrog weg te komen", aldus de organisatie.

Volkswagen Audiclaim 

De Stichting Volkswagen Audiclaim stelt Pon, de Nederlandse importeur van Volkswagen, aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van Volkswagens met sjoemelsoftware. Door Pon aansprakelijk te stellen, kan de zaak met het Nederlandse recht worden afgehandeld.

Volgens de Stichting hebben zich vijfduizend Nederlandse eigenaren van een dieselauto van Volkswagen gemeld om een claim in te dienen. Het gaat om particulieren, leasemaatschappijen en andere bedrijven die zich gedupeerd voelen.

Automobilisten zouden recht hebben op een schadevergoeding omdat de waarde van de betreffende auto's zou zijn gedaald op de tweedehands markt. Volgens de stichting kan de schadevergoeding uitkomen op 3.000 tot 6.000 euro, afhankelijk van het model.

Volkswagen Car Claim

Het in Nederland gevestigde Volkswagen Car Claim bundelt schadeclaims van Europese bezitters van Volkswagens om zo collectieve rechtszaken aan te spannen tegen het autoconcern.

De Stichting opereert vanuit uit Oud-Beijerland en werkt samen met een Brits advocatenkantoor dat 41.000 auto-eigenaren vertegenwoordigt en met consumenteninitiatieven in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het Duitse recht verbiedt collectieve rechtszaken, in Nederland biedt de wet wel mogelijkheden op dit gebied.

In de zomer van 2017 kondigt de stichting aan een juridische procedure namens ongeveer 180.000 autobezitters voor te bereiden. De claim is gericht op Volkswagen, leverancier Bosch en Nederlandse verkopers van Volkswagens. Volgens Volkswagen Car Claim is het niet gelukt om met Volkswagen en Bosch tot een passende oplossing te komen.

De stichting wil dat de autobezitters gecompenseerd worden voor de nadelige gevolgen van de emissiefraude. Ook zou Volkswagen moeten garanderen dat ze in de toekomst zonder mogelijke consequenties hun auto kunnen blijven gebruiken. In het uiterste geval eist de stichting ontbinding van de koopcontracten en een teruggaaf van de nieuwprijs.

Investor Settlement Foundation

De in Nederland gevestigde stichting Investor Settlement Foundation werkt aan een schikking tussen Volkswagen en institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, wereldwijd. 

Investeerders uit de hele wereld kunnen zich aansluiten bij de schikking die aan het Amsterdamse Gerechtshof wordt voorgelegd. Ook hier is gekozen voor Nederland als standplaats omdat de wet dit soort collectieve, internationale schikkingen mogelijk maakt.

Consumers Lead Emissions Accountability Network Foundation

De in Amsterdam opgerichte stichting Consumers Lead Emissions Accountability Network wil zoveel mogelijk consumentenclaims wereldwijd bundelen en "een minnelijke regeling" treffen met de autofabrikant.

De stichting richt zich op gedupeerde bezitters van VW-auto's wereldwijd. Dit kunnen niet alleen dieselrijders, maar ook autodealers en leasemaatschappijen zijn. Daarnaast kunnen gemeenten en provincies zich aanmelden als die last hebben gehad van hogere stikstofemissies.

Bij de stichting zijn advocaten aangesloten die eerder in de VS en andere landen rechtszaken hebben aangespannen tegen Volkswagen en dochterbedrijven Audi, Skoda, Seat en Porsche. Ook krijgt de stichting steun van Corpocon Legal BV die in Nederland al consumentenclaims tegen Volkswagen in behandeling heeft genomen.

De zaak wordt via het Nederlandse recht afgehandeld, maar een uitspraak heeft dezelfde gevolgen voor niet-Nederlanders die zich bij de stichting hebben aangesloten.

Beleggers

Een groep van in totaal 278 institutionele beleggers heeft bij de rechtbank in het Duitse Braunschweig een claim van 3,3 miljard euro ingediend tegen Volkswagen. Zij vinden dat de autobouwer in gebreke is gebleven bij de informatieverstrekking rondom het dieselschandaal.

De groep bestaat uit eisers uit onder meer Duitsland, Nederland, Australië, Oostenrijk, Canada en de Verenigde Staten. Het is de grootste claim die tot nu toe in Duitsland tegen het concern ingediend is.

Door institutionele en kleine beleggers is gezamenlijk voor zo'n 8,2 miljard euro aan schadeclaims ingediend. Volgens de rechtbank in Braunschweig gaat het in totaal om ongeveer veertienhonderd rechtszaken. 

Niet alleen Duitse investeerders, maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse pensioenuitvoerder APG en de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock zijn betrokken bij de rechtszaken. Een groep Belgische investeerders is in september 2016 een zaak tegen het concern begonnen.

Allianz

Naar verluidt wil ook de Duitse verzekeraar Allianz een rechtszaak beginnen tegen Volkswagen. In maart zou het bedrijf de zaak willen start om de geleden schade als aandeelhouder van de automaker te verhalen op Volkswagen.

Het bedrijf meldde in een persbericht juridische actie te overwegen, maar nog geen beslissing te nemen. 

Federal Trade Commission

De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) maakt eind maart bekend een rechtszaak aan te spannen. Volgens FTC heeft de autofabrikant consumenten misleid met een advertentiecampagne voor het "promoten van zogenaamde 'schone diesels'".

De toezichthouder wil dat het bedrijf gedupeerde consumenten financieel gaat compenseren.

Deelstaat Beieren

De Duitse deelstaat Beieren klaagt Volkswagen aan, omdat een Beiers pensioenfonds verlies heeft geleden op aandelen Volkswagen. De deelstaat wil een bedrag van maximaal 700.000 euro terugeisen.

Bavaria is de eerste overheid die een rechtszaak aanspant vanwege het dieselschandaal.

VS

Volkswagen moet zich ook in de Verenigde Staten verweren tegen schadeclaims van beleggers. Een federale rechter in San Francisco wees een verzoek van het bedrijf om de zaak alleen in Duitsland te laten behandelen van de hand. Volgens de rechter hebben de claims ook betrekking op de Amerikaanse wetgeving.