In het Groningse dorp Oldekerk is zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Het bedrijf wordt geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.

In totaal gaat het om ongeveer 36.000 vogels, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In dat geval zou het virus erg besmettelijk zijn.

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven, maar er zijn er wel twee ondernemingen in een straal van 3 kilometer vanaf het bedrijf. Deze bedrijven worden onderzocht op vogelgriep.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht. De ophokplicht werd eind vorig jaar ingesteld nadat vogelgriep was ontdekt op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Ook in november 2016 werd deze maatregel van kracht. Toen gold de ophokplicht voor ruim vijf maanden.