Pluimveehouders hoeven hun dieren niet langer binnen te houden. Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) de ophokplicht woensdag heeft ingetrokken. 

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf te mogen betreden voorlopig van kracht. De hygiënemaatregelen verkleinen de insleep van allerlei ziektes in de stal.

Alle overige maatregelen, zoals het verbod op tentoonstellingen met risico-vogels en het verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven, worden ook ingetrokken. De landelijke maatregelen hebben ruim vijf maanden geduurd.

Het risico op overdracht van het virus door wilde watervogels is dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet meer nodig zijn, oordelen deskundigen.

Hobbyhouders

Sinds Kerstmis is er geen Nederlands pluimveebedrijf meer besmet met het virus, al stak het vorige maand nog wel bij twee hobbyhouders de kop op.

De afgelopen maanden zijn vijftien pluimveebedrijven geruimd omdat daar of in de directe omgeving vogelgriep was geconstateerd. Ruim 727.000 vogels zijn gedood.

Eieren

De eiersector had liever gezien dat de ophokplicht al voor Pasen zou zijn opgeheven. Maar branchevereniging Anevei is nu toch "blij dat het nu eindelijk voorbij is". Anevei wijst erop dat kippen nog nooit zo lang gedwongen binnen moesten zitten.

De directe schade beloopt zo'n 11 miljoen euro, maar hoeveel daar nog bijkomt moeten de komende maanden uitwijzen. De doorslag geeft hoe snel het vertrouwen van klanten in binnen- en buitenland herstelt, aldus Anevei.

Omdat kippen binnen moesten blijven, mochten hun eieren niet langer vrije-uitloopeieren heten. Dat kostte boeren afgelopen weken veel geld. Nog deze week liggen er weer gewoon vrije-uitloopeieren in de schappen.