In het Friese dorp Hiaure (gemeente Dongeradeel) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het bedrijf wordt geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. In totaal gaat het om circa 28.500 leghennen.

Het is het tweede pluimveebedrijf in een week tijd in Friesland waar vogelgriep is vastgesteld. Dinsdag moest een bedrijf in Abbega met ongeveer 63.000 leghennen worden geruimd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt de ruiming voor haar rekening.

In een gebied van een kilometer rond het bedrijf in Hiaure liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden. In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Hiaure. Dat verbod omvat pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Dit moet je weten over de vogelgriepvariant H5N8
Dit moet je weten over de vogelgriepvariant H5N8

Dode vogels

In Friesland werden op 7 december voor het eerst dode watervogels met vogelgriep aangetroffen. Sindsdien zijn in diverse gemeenten in die provincie al 1.600 doden vogels gevonden. De aanname is dat deze vogels vogelgriep hebben, aldus het waterschap Wetterskip Fryslân.

Zoekteams vonden de vogels langs de IJsselmeer- en Waddenkust en in het binnenland. Het gaat voornamelijk om smienten.

Wandelaars in Friesland zijn gevraagd om op de openbare weg te blijven en niet de velden in te gaan. De 'vrijwillige oproep' geldt ook voor jagers. Het waterschap wil zo voorkomen dat groepen smienten zich onnodig verplaatsen. De verwachting is dat het aantal dode vogels in Friesland stabiel blijft.

Overzicht: Vogelgriepvirus H5N8 in Nederland

In Monnickendam worden begin november dode eenden gevonden. Op 10 november blijkt dat de vogels de H5N8-variant van het vogelgriepvirus dragen. © ANP
Omdat het vermoeden bestond dat de watervogels het virus droegen, stelt staatssecretaris Martijn van Dam op 9 november voor het hele land een ophok- en afschermplicht in voor pluimveebedrijven. © ANP
Inspecteurs van de NVWA (de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) beginnen donderdagochtend 10 november met inspecties bij pluimveebedrijven. © ANP
Op 14 november worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo is de bezoekersregeling voor pluimveebedrijven aangescherpt. © ANP
Bij een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen worden op 25 november dode eenden aangetroffen. De overige eenden worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen. Ook andere locaties van het bedrijf worden geruimd. © ANP
In de buurt van het getroffen bedrijf in Biddinghuizen bevindt zich een kippenboerderij. Deze wordt zondag 27 november uit voorzorg geruimd. © ANP
Een dag later, op maandag 28 november, blijkt dat deze kippen niet besmet waren met het vogelgriepvirus. © ANP
De dagen daarna werd bij meer bedrijven vogelgriep geconstateerd. Ook deze bedrijven zijn inmiddels geruimd. © ANP
Op 13 december is een bedrijf in het Friese Abbega geruimd nadat vogelgriep (variant H5) was vastgesteld. Eerder waren in Friesland al wilde vogels aan het virus bezweken. © ANP
Op 15 december worden bij dode wilde eenden een combinatie van H5N8/H5N5, en H5N5 hoogpathogeen AI virus (een nieuwe variant) aangetroffen. © ANP
Op 16 december wordt de vogelgriep ook geconstateerd bij dode vogels in Overijssel. Het gaat hier om de H5N8-variant. © ANP