De Britse regering is naar aanleiding van de Super League-rel een alomvattend onderzoek naar het Britse betaalde voetbal gestart. Onder meer de clubeigenaren en de invloed van supporters worden tegen het licht gehouden.

De regering overweegt om een toezichthouder in het leven te roepen en de eisen voor de screening van clubeigenaren aan te scherpen. In het onderzoek wordt ook gekeken naar manieren om supporters meer inspraak in hun clubs te geven.

Na het debacle rond de mislukte Super League-plannen hoopt de overheid dat er verandering komt in de voetbalstructuur. Zes clubs uit de Premier League wilden aanvankelijk meedoen met de Super League: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur.

Het onderzoek zal worden geleid door voormalig sportminister Tracey Crouch. Hoewel het Super League-debacle de aanleiding is voor het onderzoek, zal op een bredere manier gekeken worden naar de manier waarop voetbalclubs worden geleid.

Britse supporters moeten in toekomst belangrijkere stem krijgen

De plannen voor de Super League werden gemaakt door de veelal buitenlandse clubeigenaren en investeringsmaatschappijen achter de topclubs. Na felle protesten van onder meer supporters trokken zij zich terug uit de elitecompetitie.

"Voetbal begint en eindigt met de fans, dat hebben ze deze week op gepassioneerde wijze bewezen", aldus huidig sportminister Nigel Huddleston.

"We moeten gebruikmaken van het huidige momentum. Clubs zijn het kloppende hart van lokale gemeenschappen en dit belangrijke onderzoek moet het voetbal een vastere basis geven in een toekomst waarin naar de supporters wordt geluisterd."

In het onderzoek wordt bestudeerd hoe clubs in andere landen worden gerund en wordt gekeken of de huidige toelatingseisen voor clubeigenaars en directieleden toereikend zijn. Daarnaast wordt onderzocht of het toezicht op buitenlandse clubeigenaren voldoende is.

"We gaan goed kijken naar problemen rond bestuur, eigendom en financiering en de noodzakelijke stappen zetten om de integriteit, competitiviteit en banden van clubs met hun supporters te borgen", aldus onderzoeksleider Crouch.