De spelersgroep van FC Groningen blijft de club financieel steunen. Samen met de staf en directie hebben de spelers het eerder afgesproken loonoffer donderdag verlengd totdat er weer publiek in de stadions mag plaatsnemen.

De salarisverlaging kwam in mei 2020 tot stand vanwege de misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Destijds nam FC Groningen ook het besluit om elf medewerkers te ontslaan en vijf openstaande vacatures niet in te vullen.

Nu het publiek nog altijd geen voetbalwedstrijden mag bezoeken, is het akkoord, dat eind vorig jaar afliep, tot uiterlijk 30 juni 2021 verlengd. "Wij hopen de komende maanden weer op veel steun te mogen rekenen van onze achterban en net als eerder dit jaar moet je dan ook kijken wat je zelf kunt doen", zegt algemeen directeur Wouter Gudde op de site van FC Groningen.

"We hebben de situatie bij de spelers en staf geschetst en die begrepen dit heel goed. Binnen een half uur was duidelijk dat ze een verlenging van de collectieve solidariteit onderschrijven. Dit tekent de betrokkenheid en daar zijn wij heel blij mee."

Kabinet gaat proeven met fans in stadions organiseren

Hoewel nog onduidelijk is wanneer fans weer welkom zijn in de stadions, zijn er wel plannen om proeven met stadionbezoeken te organiseren.

Na de persconferentie van dinsdag werd bekend dat het kabinet heeft ingestemd met de organisatie van zogenoemde fieldlabs. Deze tests moeten inzicht geven in de besmettingsrisico's bij evenementen. Er zal getest worden bij onder meer twee voetbalwedstrijden.