De belangenvereniging voor amateurclubs vreest dat het ledenverlies steeds groter wordt nu het kabinet heeft besloten om de lockdown met drie weken te verlengen. Al sinds oktober liggen alle competities voor amateurs stil.

"En dat gaat steeds meer pijn doen", zegt Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenvereniging Amateurvoetbalverenigingen (BAV), waarbij zo'n zestienhonderd clubs zijn aangesloten. "Financieel redden de clubs het misschien nog wel. Maar het wordt steeds moeilijker om binding te houden met je leden."

De jeugd tot achttien jaar mag blijven trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Het probleem zit bij de senioren, die slechts in groepjes van maximaal twee personen mogen trainen. "Spelers van selectieteams zijn vaak nog wel gemotiveerd, maar bij de meeste lagere elftallen wordt nu al maanden niet getraind", zegt Van Olffen.

"Het wordt voor clubs steeds moeilijker om binding te houden met die leden. Je hoort regelmatig: ik ben nu vrij op zaterdag of zondag, dat bevalt eigenlijk best goed. Of voetballers gaan andere sporten ontdekken, zoals tennis. Mensen krijgen een ander levensritme. Dat gaat leden kosten."

'Clubs moeten spaarrekening aanwenden'

De laatste enquête die de BAV hield, eind vorig jaar, wees daar al op. Een behoorlijk percentage van de clubs zei toen al leden te hebben verloren door de coronacrisis. Vooralsnog ontvangt de BAV geen signalen dat amateurclubs op omvallen staan.

"Maar clubs zitten nu wel in de fase dat ze hun spaarrekeningen moeten aanwenden", zegt Van Olffen. "Dat spaargeld is vaak bedoeld voor onderhoud aan het complex of verduurzaming, zoals de aanschaf van ledverlichting. Maar veel van die plannen blijven in de koelkast staan en gaan misschien wel het vriesvak in."

"De vaste lasten lopen gewoon door en de belangrijkste inkomstenbron - de kantineopbrengst - is weggevallen. Sponsoren zijn vaak loyaal, maar een sponsor uit de horecabranche kijkt ook op welke kosten hij kan besparen."

Van Olffen is zelf aangesloten bij Tholense Boys. Bij die Zeeuwse club besloot het bestuur al om de contributie met 2,50 euro per kwartaal te verhogen, om zo het hoofd boven water te kunnen houden.

"Het is natuurlijk geen wereldschokkend bedrag. Maar als je in een gezin met voetballende kinderen te maken krijgt met banenverlies, dan kan zoiets reden zijn om het lidmaatschap op te zeggen", aldus Van Olffen.