In november was het voor de KNVB en het kabinet genoeg. Nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in Den Bosch racistisch was bejegend, moest er een plan komen waarmee racisme in het voetbal wordt aangepakt. Zaterdag werd de opzet gepresenteerd en dit zijn de belangrijkste van twintig maatregelen.

1. Strenger straffen

Het Openbaar Ministerie (OM) verdubbelt de strafeis als er discriminatie in het spel is. Het komende jaar staat discriminatie in het voetbal hoog op de agenda van het OM. Op die manier wil het inzicht krijgen in hoe groot het probleem is.

De KNVB kent vanaf mei 2020 twee speciaal aanklagers die discriminatie voor hun rekening zullen nemen. Eén zal uitsluitend zaken in het betaald voetbal behandelen en de ander richt zich op het amateurvoetbal. De speciaal aanklagers kijken naar meldingen die bij de bond binnenkomen, doen vooronderzoek en zien toe op straffen die worden opgelegd vanwege discriminatie.

Vanaf komend seizoen zal het stadionverbod vanwege discriminerende uitlatingen worden verhoogd van vijf naar tien jaar. Clubs moeten in zo'n geval ook verplicht aangifte gaan doen, waardoor daders makkelijker vervolgd kunnen worden. Clubs leggen zelf een stadionverbod op, maar door melding te doen bij de KNVB moet de bond aan een supporter een landelijk verbod op kunnen leggen.

Als een club niet genoeg heeft gedaan om racisme uit te bannen, kan de KNVB boetes of puntenaftrek geven. Ook kunnen wedstrijden zonder publiek gespeeld worden. Spelers die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie kunnen langer worden geschorst voor wedstrijden en ook trainingen.

In het tuchtrecht van de voetbalbond gaat discriminatie de zwaarste gradatie vormen in de categorie beledigen.

Zijn de plannen tegen racisme in het voetbal wel haalbaar?
172
Zijn de plannen tegen racisme in het voetbal wel haalbaar?

2. Extra cameratoezicht

Supporters die zich in stadions schuldig maken aan racisme, moeten gemakkelijker kunnen worden opgespoord, waardoor ze vervolgd kunnen worden. Een camerasysteem dat de uitspraken van duizenden individuen ook registreert is er in stadions nu nog niet.

Daarom gaan het kabinet en de voetbalbond in de zomer van 2020 bij bedrijven na of zo'n systeem er echt niet is en of dat anders kan worden ontwikkeld.

Het bedrijf dat met het beste idee komt, krijgt geld om het systeem te testen in stadions. Uiteindelijk moet zo'n systeem in alle stadions in werking worden gesteld.

FC Den Bosch-fans lieten zich in november racistisch uit over Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Hij was zaterdag ook in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

3. App om wangedrag te melden

Er moet een app komen waarin supporters wantoestanden in stadions kunnen melden. Als dat nodig is kan dat eventueel ook anoniem. Het moet ook mogelijk zijn om de app in het amateurvoetbal te gebruiken.

Meldingen vanuit het betaald voetbal worden opgepakt door de veiligheidscoördinator van de club en bij de amateurs gebeurt dat door de Anti Discriminatie Voorziening (ADV).

De applicatie wordt in Engeland al zo'n zes jaar gebruikt. Wie tijdens een wedstrijd discrimineert, kan beter worden opgespoord en het heeft ertoe geleid dat supporters zich minder misdragen op de tribune.

In Engeland zorgt een app er al voor dat supporters melding kunnen doen van wangedrag op de tribune. (Foto: Pro Shots)

4. Scheidsrechters staken wedstrijden sneller

Als er tijdens een voetbalwedstrijd racistische spreekkoren klinken, zal direct worden omgeroepen daarmee te stoppen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven zal een scheidsrechter de wedstrijd staken. Dat staken kan tijdelijk zijn, maar ook definitief.

5. Lagere straf bij deelname aan Spreekkorenproject

Supporters die zich racistisch hebben uitgelaten, kunnen door de club worden verzocht om deel te nemen aan het zogeheten Spreekkorenproject. Meedoen aan zo'n project kan ook tot strafvermindering leiden.

Het project bestaat nu al, maar is er voornamelijk op gericht om antisemitische spreekkoren tegen te gaan. In de nieuwe vorm wordt dat breder getrokken naar racisme in zijn algemeenheid. De Anne Frank Stichting speelt een belangrijke rol in het aanbieden van het programma.

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong maakten in november een statement tegen racisme tijdens Nederland-Estland. (Foto: Getty Images)

6. Allerlei campagnes starten

Tenslotte zullen allerlei campagnes worden gestart die duidelijk moeten maken dat racisme in het voetbal niet wordt geaccepteerd. Zo zullen scheidsrechters cursussen gaan volgen hoe ze discriminatie kunnen herkennen.

In mei 2020 begint een traject waarin amateur- en profclubs bewust worden gemaakt van racisme. In de zomer start een soortgelijk traject ook op scholen.