De rechter heeft ADO Den Haag donderdag in het gelijk gesteld in het kort geding tegen de Chinese eigenaar Hui Wang. 

United Vansen, het bedrijf van Wang, moet de Eredivisieclub daardoor ruim 2,4 miljoen euro betalen. De club eiste 2,3 miljoen euro en daar komt nog rente bij omdat Wang niet op tijd betaald heeft. De Chinees kan nog wel in beroep gaan.

"ADO heeft een spoedeisend belang bij haar vordering", zei de rechter, die bewezen acht dat de club een overeenkomst heeft gesloten met United Vansen waarbij een bedrag van ruim 3 miljoen euro betaald moet worden. "United Vansen is tekort geschoten in de uitvoering van deze overeenkomst."

Voor ADO komt de uitspraak van de rechter hoogst gelegen. Zonder het geld stond zelfs het voortbestaan van de club op het spel. ADO staat onder verscherpt toezicht van de KNVB en moet voor februari een sluitende begroting overleggen om verdere sancties te voorkomen.

Stemrecht

Zowel tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak als bij de uitspraak was niemand namens United Vansen aanwezig. ADO heeft er echter volgens de rechtbank alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat Wang en de zijnen op de hoogte gebracht zouden worden van het kort geding, daarom kon er wel uitspraak worden gedaan.

De leiding van ADO Den Haag en United Vansen troffen elkaar begin december al voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. Die besloot Wang te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO en die functie voorlopig over te dragen aan Ben Knüppe.

De Chinees moest ook zijn aandelen tijdelijk overdragen aan een onafhankelijke beheerder, waardoor hij zijn stemrecht kwijt is.