De Vrienden van Vitesse krijgen geen schadevergoeding van de provincie Gelderland.

Volgens de Hoge Raad hebben de geldschieters van de club uit Arnhem niet kunnen aantonen dat ze schade hebben geleden door onrechtmatig handelen van de provincie.

De provincie Gelderland en Vrienden van Vitesse stonden al bijna vijftien jaar tegenover elkaar. Aanleiding voor het conflict was het niet doorgaan van een huurverlaging van het Gelredome in 2001. 

De club kampte destijds met licentieproblemen. De sponsors van Vitesse staken hun favoriete club wel de helpende hand toe en voelden zich in de steek gelaten door de provincie.

In het geschil stond de vraag centraal of de Vrienden van Vitesse schade hebben geleden die aan de provincie kan worden verweten.