Jérôme Champagne denkt dat Sepp Blatter gedurende zijn veertigjarige verblijf bij de FIFA een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het voetbal.

"Hij heeft ook veel bereikt", zegt de Fransman, die zich kandidaat wilde stellen voor het FIFA-voorzitterschap maar niet de vereiste steun van vijf bonden kreeg.

"Ik denk dat Blatter herinnerd wordt als iemand die van de FIFA, een instantie met acht medewerkers, zonder toernooien, zonder ontwikkelingsprogramma en zonder geld, een organisatie heeft gemaakt waarbinnen iedereen gelijk wordt behandeld."

Volgens Champagne is Europa niet langer meer de dominante macht in het voetbal. "In landen waar voetbal veertig jaar geleden nauwelijks bestond, zijn ze nu heel competitief."

"Het voetbal van vandaag is van de wereld. De rijkste Europese clubs hebben de beste spelers, al komen die spelers wel vaak van buiten Europa."

Champagne, een voormalig medewerker van de FIFA, betwijfelt of de UEFA meer invloed moet krijgen binnen de FIFA. "Ze hebben nu al een derde van alle leden binnen het uitvoerend comité."

Dinsdag maakte Blatter bekend terug te treden zodra er tijdens een buitengewoon congres een nieuwe voorzitter is gekozen.