Dinsdag is Data Dag bij NUsport. Wekelijks verschijnt in deze rubriek een achtergrondartikel aan de hand van sportstatistieken. Deze keer kijken we naar de gele en rode kaarten die dit seizoen zijn uitgedeeld in de eredivisie. 

Vlak voor het winterreces kondigde de KNVB aan dat de scheidsrechters de huidige regels strikter gaan handhaven. Een speler die non-verbaal of verbaal zijn ongenoegen uit over een beslissing van de arbiter, krijgt bijvoorbeeld meteen een gele kaart.

De voetbalbond besloot de gedragsregels aan te scherpen naar aanleiding van de 'respectdiscussie' in de nasleep van de gewelddadige dood van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen.

Afname

De angst dat het strenger hanteren van de bestaande regels door arbiters zou leiden tot een 'kaartentsunami', blijkt niet gegrond.

Het aantal gele kaarten is juist afgenomen. Vóór de achttiende speeldag deelde het scheidsrechterskorps gemiddeld 29,29 gele prenten per speelronde uit, sindsdien bedraagt dit moyenne 26,44.

Gele kaarten voor en na aangescherpt beleid

(c)Joost Geerts

Door Joost Geerts

Opvallend is dat het aantal directe rode kaarten sinds de achttiende speelronde, vanaf het moment dat de reglementen strikter worden nageleefd, is toegenomen.

Lag het gemiddelde aantal directe rode kaarten aanvankelijk op 1,47 per speelronde, sinds de achttiende speelronde is dit moyenne liefst 1,78. Tijdens de 21e speeldag werden liefst vijf spelers direct van het veld gestuurd na een overtreding.

Het aantal zogeheten 'geel-rode kaarten' (een rode kaart als gevolg van twee keer geel) is ongeveer gelijk gebleven, van 1,12 naar 1,11 gemiddeld.

Geseponeerd

Het aantal directe rode kaarten is op het oog fors gestegen, maar in ogenschouw moet ook worden genomen dat de rode kaarten van Sanharib Malki en Abel Tamata werden geseponeerd door de tuchtcommissie van de KNVB. Zonder deze kaarten is er sprake van een status quo.

De speelronde met de meeste gele kaarten, liefst veertig, was de negende. De minste gele kaarten, slechts dertien, vielen anderhalve week geleden, in de 25e speelronde.