AMSTERDAM - De leden van Ajax' raad van commissarissen (rvc) lijken voorlopig nog niet aan opstappen te denken.

Dat valt op te maken uit de woorden van president-commissaris Steven ten Have aan het einde van de aandeelhoudersvergadering van maandag.

“Wij zitten niet aan het pluche vast, maar willen een goed proces doorlopen met respect voor iedere partij. Wij volgen netjes de procedure die hier voor staat", zei Ten Have.

Hij liet zich ook nog uit over het eerste verzoek van de ledenraad om op te stappen. "Dat verraste mij enigszins. De ledenraad was een dag eerder nog tevreden, ons rapport was glanzend. Daar kun je niet zomaar overheen stappen."

Verbrand

Ten Have gaf aan dat hij en de andere commissarissen van Ajax een oplossing voor de langere termijn willen, omdat “het niet voor het eerst is dat er commissarissen verbrand zijn”.

"We willen geen schijnoplossing. Als je dit in stand houdt, worden over een jaar - of nog eerder - de volgende commissarissen ook verbrand."

Een van dingen die verkeerd zit in de structuur bij Ajax is volgens Ten Have dat de splitsing tussen de nv en de vereniging niet hard genoeg is.

"Daarom is het moeilijk voor de rvc om te functioneren. De commissarissen worden kapot gedraaid door de structuur", benadrukte hij.

BAVA

Voor het plannen van de buitengewone aandeelhoudersvergadering Ajax (BAVA), die moet beslissen over de toekomst van de rvc, staat een termijn van 42 dagen. Die periode zitten de rvc-leden er dus nog als ze niet zelf opstappen.

Rob Been junior vroeg namens de ledenraad tot het opstappen van de rvc. De voorzitter van de ledenraad kreeg later van een aandeelhouder zelf het verzoek op te stappen, vanwege het falen tijdens het aanstellen van de rvc. Been jr. antwoordde daarop dat hij en zijn collega's op 22 december weg zullen zijn.

Eerder op de dag gaf een uitspraak van de rechtbank in Haarlem geen duidelijkheid over de benoeming van Danny Blind, Sturkenboom en Louis van Gaal als nieuwe directieleden van Ajax.

Dat werd bekend in het kort geding dat Cruijff had aangespannen tegen zijn collega-commissarissen bij Ajax. Ten Have wil dit vonnis nog bestuderen.

De rechter noemde de aanstelling van Blind en Sturkenboom als titulair directeur wel rechtsgeldig. De rvc moet de benoemingen echter nog wel bekrachtigen.

De aandeelhoudersvergadering kan niet rechtstreeks de benoemingen ongeldig verklaren, maar wel het vertrouwen opzeggen in de rvc.

Kans lijkt groot

Die kans lijkt groot aangezien de ledenraad van Ajax dat vorige week al deed. Gebeurt dit, dan zijn de benoemingen van de baan.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze ordemaatregel moest worden uitgesproken zodat de keuze voor de 'lijn-Van Gaal' of de 'lijn-Cruijff' in handen van de aandeelhouders komt.

De voltallige rvc van Ajax was bij de aandeelhoudersvergadering aanwezig. Een deel van de zaal applaudisseerde bij de binnenkomst van Cruijff.

Hij zat samen met zijn medecommissarissen Ten Have, Edgar Davids, Marjan Olfers en Paul Römer en de (interim-)directieleden Martin Sturkenboom, Jeroen Slop en Henri van der Aat op een podium achter microfoons.

Opschudding

Aan het begin van de vergadering ontstond er opschudding. Een aandeelhouder onderbrak Ten Have met de vraag waarom tijdens de vergadering geen moties kunnen worden ingediend.

“Staat dat in reglementen of heeft ú dat liever niet?”, vroeg de man. Ten Have: “Dat is niet de bedoeling.”

De man stelde dezelfde vraag opnieuw, waarop Ten Have zijn antwoord herhaalde. “Geef nou eens gewoon antwoord op de vraag”, toonde de man zich geïrriteerd. “Volgens mij jokt u.”

Sturkenboom

De aangestelde interim-directeur Sturkenboom kreeg de vraag of hij met de rvc heeft gesproken voordat hij zijn functie aanvaardde, of alleen met Ten Have.

"Ik heb met de hele rvc gesproken", aldus Sturkenboom. "Dus ook met Cruijff?", vervolgde de vragensteller. Sturkenboom: "Nee, niet met Cruijff." In de zaal werd er gelachen na dit antwoord.

Dit typeerde de geprikkelde sfeer, met name bij de vragen vanuit de zaal. Bij het stellen van de vragen werd bij de meeste aandeelhouders al duidelijk aan welke kant ze staan.

Dat is vaak die van Cruijff. Er werd zo nu en dan gelachen, maar overwegend serieus en kritisch vergaderd. Met name Slop en Ten Have werden pittig ondervraagd.

Cruijff

Cruijff kreeg van Peter Paul de Vries (de voormalige voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters, maar op persoonlijke titel aanwezig als aandeelhouder) de vraag waarom er in het jaarverslag niets staat over het voetbalgedeelte en Cruijffs technische plan dat is geïmplementeerd.

“Ik heb het niet gedrukt”, antwoordde de voormalige nummer veertien, tot hilariteit van de zaal.

Cruijff heeft het jaarverslag niet gelezen. “In het hele verslag wordt niet over voetbal gesproken, dus vandaar.”

Kort daarna riep Cruijff nog eens op om de voormalige voetballers het beleid te laten bepalen.