AMSTERDAM - De besluitvorming binnen de NV Ajax is in de statuten geregeld. In artikel 27 wordt de werkwijze en de besluitvorming beschreven. Onder punt 8 staat dat beslissingen alleen genomen kunnen worden als alle leden van de raad van commissarissen erin gekend zijn.

Letterlijk staat er: "De raad van commissarissen kan buiten de vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet''.

Johan Cruijff, lid van de rvc, heeft in de machtsstrijd met de vier overige leden altijd gezegd dat hij niet is gekend in de benoemingen van Louis van Gaal (algemeen directeur), Martin Sturkenboom (directeur ad interim) en Danny Blind (technisch directeur).

Cruijff en tien jeugdtrainers gaven zondag aan juridische stappen te nemen tegen de besluitvorming.

Voorzitter Steven ten Have van de rvc heeft altijd aangegeven dat hij rond de benoeming van de genoemde personen per e-mail en telefoon geprobeerd heeft Cruijff te bereiken, maar dat dit niet is gelukt.