AMSTERDAM - Ajax krijgt maandagavond na de algemene ledenvergadering nog geen nieuwe organisatiestructuur.

Dat is onmogelijk, omdat te weinig personen van de 24-koppige ledenraad de bijeenkomst kunnen bijwonen.

Daarnaast ontbreekt er ook een notaris, die een wijziging in de statuten moet goedkeuren.

Het belangrijkste agendapunt op de algemene ledenvergadering is het verslag van de klankbordgroep organisatorische zaken.

Samenvoegen

Die commissie heeft de afgelopen maanden onder meer gesproken over een nieuwe structuur binnen de Amsterdamse voetbalvereniging.

Een mogelijkheid is om het bestaande clubbestuur van vijf personen en de ledenraad samen te voegen in een bestuursraad van maximaal zeven personen.

Een dergelijk voorstel kan om bovengenoemde redenen maandagavond nog niet worden aangenomen.