DEN BOSCH - De gemeenteraad van Den Bosch heeft het college woensdagavond met een kleine meerderheid het mandaat gegeven om mee te werken aan de redding van FC Den Bosch.

De club moet echter nog wel voldoen aan verschillende voorwaarden, wil de gemeente definitief een lening van 1,6 miljoen euro kwijtschelden en meewerken aan de aankoop van het jeugdcomplex.

Het raadsvoorstel om mee te werken aan het behoud van FC Den Bosch kreeg geen steun van de coalitiepartijen VVD en GroenLinks. Het college kwam aan de meerderheid (22 tegen 17 stemmen) met hulp van enkele kleinere (lokale) oppositiepartijen.

De belangrijkste voorwaarde waaraan FC Den Bosch nog moet voldoen is nieuw kapitaal van sponsors. In de afgelopen twee weken is 660.000 euro ingezameld.

Stadionhuur

Maar de club zegt dat het acute financiële probleem nog niet is opgelost, omdat in het raadsvoorstel tevens is bepaald dat 1,4 miljoen euro van het jeugdcomplex niet voor de aflossing van schuld kan worden gebruikt maar wordt gereserveerd om de stadionhuur te betalen.

Voor FC Den Bosch dringt de tijd. De gemeente legt geen deadline op maar de club moet vóór 15 juni een sluitende begroting kunnen presenteren aan de KNVB.