AMSTERDAM - Ajax hoopt voor het weekeinde drie klankbordgroepen bekend te maken. De drie groepen buigen zich over de financiële zaken, de verenigingszaken en het technisch beleid. De kans is groot dat clubicoon Johan Cruijff een rol gaat spelen binnen die laatste klankbordgroep.

Door die 'technische' klankbordgroep zal onder meer het technische model dat Ajax de komende jaren wil hanteren tegen het licht worden gehouden.

In het rapport-Coronel staan twee modellen (één met een sterke trainer, één met een sterke technische directeur), maar in het magazine NUsport geeft algemeen directeur Rik van den Boog aan dat hij een voorkeur heeft voor een variant op die modellen.

"Mijn persoonlijke mening is een tussenmodel waarbij de directie alles te vertellen heeft, maar vanuit de voetbaltak gevoed wordt met de juiste informatie. Ik vind: er kan niet ineens een technisch directeur komen die zegt: we gaan het totaal anders doen. Dat wil ik niet. Liever heb ik iemand die uitvoert wat de directie voorstaat."

Van den Boog beaamde dat daarvoor Danny Blind nog steeds kandidaat is.

Aanstelling

In datzelfde interview, dat afgelopen vrijdag dus ruim voor de laatste bespreking met Cruijff werd afgenomen, ging Van den Boog ook in op de toenmalige verhoudingen op technisch vlak. Hij gaf nogmaals aan veel waarde te hechten aan Cruijffs input, maar bestreed dat het clubicoon op technisch vlak al een beslissende stem had, zoals hier en daar gesuggereerd werd.

"Johan wordt waarschijnlijk een klankbord op technisch gebied en daar zijn we erg blij mee. Maar Cruijff gaat niet over de aanstelling van de hoofdtrainer of de technisch manager."

Van den Boog stelde dat het onmogelijk is om de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij anderen dan de directie te leggen. "We zijn een beursgenoteerd bedrijf, dan kan ik wel ophouden als statutaire bestuurder."

Lees het volledige interview met Rik van den Boog in de nieuwe NUsport die nu in de winkels ligt en online bestelbaar is.