ZEIST - Michael van Praag is tijdens de bondsvergadering van de KNVB herkozen als voorzitter. Dat gebeurde met unanieme stemmen. Paul Verweel en Theo Knopper werd eveneens een nieuwe termijn gegund als lid van het zevenkoppige bestuur van de voetbalbond.

Van Praag volgde in december 2008 Jeu Sprengers op als preses van de KNVB.

Hij kreeg maandagavond vooral uit de hoek van het amateurvoetbal veel lof toegezwaaid voor zijn functioneren gedurende de voorbije twee jaar.

De bondsvergadering keurde tevens het jaarverslag 2009-2010 goed en bevestigde de beleidsbesluiten ten aanzien van de Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal.