TILBURG - De gemeente Tilburg verlaagt met terugwerkende kracht de huur die Willem II heeft betaald voor het stadion. Door de huurverlaging vanaf 2004 komt er voor de noodlijdende club in totaal 2,4 miljoen euro beschikbaar. Het college van Tilburg heeft dat vrijdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie.

Willem II betaalde tot dusver 1,3 miljoen euro per jaar voor de huur van het stadion. De huurkosten worden verlaagd naar 900.000 euro. Een bedrag van in totaal 2,4 miljoen euro wordt kwijtgescholden en in delen terugbetaald of verrekend.

Gemeenteraad

Als de gemeenteraad maandag akkoord gaat, kan de eerste zes ton nog die dag worden overgeboekt naar de club die in acute geldnood verkeert en die salarissen niet meer kan betalen.

Op 21 juni stelt de gemeente 800.000 euro beschikbaar als de club aan de door de gemeente opgestelde strikte voorwaarden heeft voldaan. Het college stelt ook voor om 1 miljoen euro dat bevroren was voor de huur over seizoen 2009-2010 te verrekenen.

Voor de huurverlaging met terugwerkende kracht legt de gemeente aan Willem II strikte voorwaarden op zoals een nieuwe bestuurs- en toezichtstructuur met nieuwe gezichten, een meerjarige sluitende begroting, spelerssalarissen die binnen de KNVB-normen vallen en voor 21 juni zicht op een oplossing voor het wegwerken van het restant van het negatief eigen vermogen.

Hamming

Volgens sportwethouder Jan Hamming was de keuze ingrijpen of het stadion van 10,5 miljoen euro afschrijven.

De handreiking van de gemeente lost niet alle problemen van Willem II op. De club kampt met een tekort van 4,8 miljoen euro. Het is volgens Hamming een eerste stap om te komen tot een volledige oplossing.

''Het kan niet zo zijn dat de gemeente Willem II alleen uit de financiele problemen helpt. Ik reken op sponsoren, de stad en organisatie en voetballers van Willem II om de toekomst van de club te redden.''

Bottelier

Bewindvoerder Paul Bottelier reageerde verheugd.

''Er heerst grote blijdschap bij de club, al moet de gemeenteraad het voorstel nog goedkeuren'', aldus Bottelier. ''Het is een geweldige stap voor Willem II. We hebben steeds gepleit om de rotzooi van de afgelopen jaren goed op te ruimen en dit is een goed begin.''