NIJMEGEN - De KNVB verwacht dat de komende maanden drie tot vier clubs in categorie I van het licentiesysteem moeten worden geplaatst. Dat is de gevarenzone van het betaalde voetbal.

Deze clubs krijgen onder meer verscherpt financieel toezicht en dienen binnen drie jaar de financiële huishouding weer op orde te hebben. Lukt dat niet, dan trekt de KNVB de licentie in.

Ron Francis, manager stafdienst van de KNVB, zei vrijdag in Nijmegen dat momenteel ''een stuk of tien clubs'' zich in categorie I bevinden.

Geen namen

De KNVB mag nu nog niet de namen van de bedreigde clubs in de publiciteit brengen. Dit jaar komt daarin verandering. ''Ik denk dat we in maart op veertien clubs in categorie I zitten'', gaf Francis aan.

De uitbreiding van de risicogroep is deels een gevolg van de verscherpte regelgeving die begin dit jaar van kracht is geworden.

Hogere eisen

Om een proflicentie te behouden, moet een club bijvoorbeeld een minimum aantal contractspelers in dienst hebben. Ook worden er hogere eisen gesteld aan de solvabiliteit en de begrotingsdiscipline van een profclub.