ZEIST - De maximale leeftijdsgrens van 70 jaar voor officials en vrijwilligers in het Nederlandse voetbal komt te vervallen. Daarnaast voert de KNVB gefaseerd een maximale zittingstermijn voor bestuursleden, toezichthouders en commissieleden van twaalf jaar in.

Over beide zaken hebben de profsectie en de amateurafdeling van de KNVB maandagavond in Zeist tijdens de jaarlijkse bondsvergadering een akkoord bereikt.

De invoering van de maximale zittingstermijn leidde tot de nodige discussie, die door bondsvoorzitter Michael van Praag bekwaam in goede banen werd geleid.

Leeftijdsgrens

De amateurs wilden graag de vrijheid behouden om goed functionerende functionarissen langer dan twaalf jaar in functie te houden. De profs daarentegen hielden vast aan de koppeling van beide voorstellen: zonder maximale zittingstermijn ook geen afschaffing van de maximale leeftijd van 70 jaar. Die laatste verandering in de reglementen woog zwaar voor de amateurs.

Volgens de 'liefhebbers' hadden beide kwesties evenwel niets met elkaar te maken. Ze voelden zich door de profsectie en met name door directeur betaald voetbal Henk Kesler nogal onder druk gezet.

''Hij heeft ons ernstig gegriefd met zijn opmerking dat zonder het één ook het ander niet zou doorgaan. Zo gaan we niet met elkaar om, dacht ik'', liet een woordvoerder van de amateurs maandagavond lichtelijk geëmotioneerd weten.

Aftreden

De amateurs voorzagen bovendien ernstige problemen voor bijvoorbeeld de samenstelling van de arbitragecommissie en de reglementencommissie indien de maximale zittingstermijn voor officials in 2010 meteen van kracht zou worden. Dat zou betekenen dat alleen al voor deze twee commissies binnen afzienbare tijd 35 personen zouden moeten aftreden.

De amateurs wilden daarom dit voorstel pas over een jaar tijdens de bondsraad van 2010 opnieuw in behandeling nemen. De profs zagen daar echter niets in.

Na een korte schorsing kwam het bondsbestuur met een compromis, dat zowel door de amateurs als de profs werd geaccepteerd. Er komt een afbouwperiode voor zittende bestuursleden tot medio 2013. Voorzitter Van Praag erkende wel dat de gevolgde procedure bij de KNVB niet de schoonheidsprijs verdiende.

Topklasse

Een ander heikel punt over de amateurbepalingen en de overschrijvingstermijnen in het Nederlandse amateur- en profvoetbal werd aangehouden. Voor 1 maart komt het bondsbestuur met nieuwe en aangepaste voorstellen, die bij de invoering van de Topklasse in 2010 van belang zullen zijn. Tijdens een extra vergadering in het komende voorjaar kunnen de amateurs en de profs zich dan daarover uitspreken.