ZEIST - Amateurvoetballers die zich schuldig maken aan ernstig wangedrag en daarvoor langdurig worden geschorst, kunnen gedurende hun straf geen lid meer worden van een andere vereniging. .

De KNVB heeft een 'Lijst Landelijk Voetbalverbod' ingevoerd om te voorkomen dat spelers die een jaar of langer worden uitgesloten alsnog lid worden van een andere vereniging die bij de KNVB is aangesloten. Dat meldt de voetbalbond maandag

Sociale klimaat

''De KNVB wil het sociale klimaat op de voetbalvelden verbeteren. De invoering van een landelijk voetbalverbod past in ons beleid om ongewenst gedrag in het Nederlands amateurvoetbal te bestrijden en herhaling te voorkomen'', zegt directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis van de KNVB over de nieuwe lijst.

Amateurverenigingen kunnen ook zelf spelers die als gevolg van wangedrag zijn geroyeerd aan de lijst laten toevoegen. De tuchtcommissie bepaalt vervolgens of een speler in aanmerking komt voor een landelijk voetbalverbod.

Geweld

De KNVB werd de afgelopen weken weer geconfronteerd met zwaar geweld op de voetbalvelden. Bij de amateurclubs bestond al langere tijd de behoefte aan een databank van spelers die zich hebben misdragen.

Een club die een speler royeert, informeert doorgaans niet de KNVB en/of andere verenigingen. Hierdoor kon een gestrafte speler eenvoudig lid worden van een andere club en verder voetballen. De KNVB registreerde op zijn beurt alleen spelers die door de tuchtcommissie was geschorst of uit het lidmaatschap was gezet.

De KNVB benadrukt dat de Lijst Landelijk Voetbalverbod voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP).