Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zijn zich sinds de ramp met vlucht MH17 bewuster van de risico's die gepaard gaan met vliegen boven conflictgebieden, meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag.

Landen of staten die te maken hebben met een gewapend conflict op hun grondgebied hebben echter nog nauwelijks iets veranderd in hun luchtruimbeheer, concludeert de OVV in het donderdag verschenen aanvullende onderzoek over vliegen boven conflictgebieden.

Aanleiding voor het onderzoek is de vliegramp uit 2014 met het toestel van Malaysia Airlines. Sindsdien zijn "belangrijke stappen" gezet in de verbetering van de veiligheid.

Vlucht MH17 was opgestegen in Amsterdam en werd onderweg naar Kuala Lumpur door een buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne, waar een oorlog woedde. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

'Meer en betere informatie over conflictgebieden'

Informatie over vliegen boven conflictgebieden is sinds de ramp opgenomen in internationaal geldende standaarden en aanbevolen werkwijzen voor luchtvaartorganisaties. Zo zijn bijvoorbeeld handboeken gepubliceerd.

De onderzoeksraad meldt ook dat er "meer en vaak betere informatie" informatie beschikbaar is voor de risicobeoordeling van staten en luchtvaartmaatschappijen. Die laatste groep stelt nog altijd behoefte te hebben aan informatie met meer diepgang.

Uit het onderzoek blijkt dat sommige luchtvaartmaatschappijen voor een andere route kiezen zodra er geen duidelijke informatie over een bepaald gebied is en een opengesteld luchtruim wordt niet langer automatisch als veilig gezien.

De OVV heeft onderzocht in hoeverre onder meer overheden en luchtvaartmaatschappijen de aanbevelingen uit het rapport uit 2015 hebben overgenomen. De raad deed toen elf aanbevelingen om de risico's wereldwijd zo goed mogelijk te beheersen.

Werkwijze verschilt met luchtvaartmaatschappij

Uit het onderzoek komt geen eenduidig beeld van de uitvoering van de risicobeoordelingen en de uitkomsten daarvan naar voren. "De werkwijze, informatiepositie, het land van herkomst en de risico's die worden geaccepteerd, verschillen per maatschappij."

Ook leggen luchtvaartmaatschappijen volgens de raad onvoldoende verantwoording af over hun gevlogen routes. "De Onderzoeksraad begrijpt dat het publiceren van details niet eenvoudig is. Dat laat onverlet dat luchtvaartmaatschappijen kunnen zoeken naar een manier om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes."