Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie moet alsnog een aantal verslagen over de vliegramp met MH17 openbaar maken aan de media. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald.

RTL, de Volkskrant en de NOS hadden met een Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur)-verzoek de minister verzocht om alle documenten met betrekking tot de vliegramp openbaar te maken.

Na een tussenuitspraak van de rechtbank afgelopen juni had de minister al enkele tekstdelen vrijgegeven die eerst waren weggelakt en werden andere documenten verstrekt, maar niet alle. De rechtbank oordeelt nu dat ook die laatste documenten binnen zes weken naar RTL, de Volkskrant en de NOS moeten.

De media hadden in een Wob-verzoek gevraagd alle documenten met betrekking tot de vliegramp openbaar te maken. Het gaat hierbij om documenten van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. De minister had een deel van de documenten verstrekt, maar ook een deel geweigerd te geven.

De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne met een BUK-luchtdoelraket neergehaald. Alle 298 inzittenden, onder wie 193 Nederlanders, kwamen om het leven.

Hoe en door wie werd MH17 neergeschoten
117
Hoe en door wie werd MH17 neergeschoten