De Tweede Kamer wil de economische sancties tegen Rusland aangrijpen om door te pakken met het beperken van de energieafhankelijkheid van het land.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"We moeten heel snel onafhankelijk worden", stelt VVD-Kamerlid Han ten Broeke. "We komen er eindelijk achter dat energiepolitiek ook buitenland-, en veiligheidspolitiek is."

Michiel Servaes (PvdA): "We moeten absoluut dit moment aangrijpen om daar mee door te pakken."

Gert Jan Segers (ChristenUnie): "We zijn nog steeds voor 30 procent van onze energie afhankelijk van Rusland. Dat geldt ook voor het midden-oosten. Wij financieren de meest verschrikkelijke regimes."

Sancties

De Europese Unie heeft samen met de VS en Japan economische sancties ingesteld tegen Rusland, naar aanleiding van de blijvende Russische betrokkenheid in Oost-Oekraïne. Deze sancties raken ook de energiesector.

Zo zal er niet meer met Rusland worden samengewerkt op het gebied van energietechnologie. De energieleveringscontracten worden vooralsnog ongemoeid gelaten.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma stelt dat de VVD eerdere voorstellen om de afhankelijkheid van Rusland te beperken heeft geblokkeerd. "Energiebeleid is veiligheidsbeleid, dat is een onontkoombare conclusie", aldus Sjoerdsma. "Je wil niet afhankelijk zijn van Rusland, dat gewoon de kraan sluit als het zo uitkomt, waardoor heel Oost-Europa in de kou zit." 

Spreiden

De partijen pleiten voor 'diversificatie' van de aanvoerroutes van energie, oftewel de afhankelijkheid spreiden over andere landen.

VVD richt daarbij de pijlen op de Verenigde Staten. "Het begint met de import van Amerikaans gas. Wij hebben ook de faciliteiten om dat binnen Europa rond te gaan pompen", aldus Ten Broeke. "Obama vraagt een wereldmarktprijs, waardoor je minder afhankelijk bent van de politieke willekeur van wie er bijvoorbeeld in het Kremlin zit."

Sjoerdsma stelt dat Nederland daarbij een sleutelrol kan spelen. "De Rotterdamse haven heeft een van de grootste overslagstations van olie en gas ter wereld. Die kunnen we inzetten om het Amerikaanse LNG-gas te importeren. Dat is genoeg om de huidige afname van het Russische gas te matchen", stelt hij.

Ook Sjoerdsma zegt liever afhankelijk te zijn van Washington, dan van Moskou.

Europees energie-beleid

Diverse partijen pleiten voor een gezamenlijk Europees energie-beleid. Ten Broeke ziet dat echter niet zitten.

"Linkse partijen denken dat we van Brussel een gasbedrijf moeten maken, maar de gasbedrijven kunnen dat prima zelf. We moeten alleen wel de infrastructuur op orde hebben", aldus de VVD'er.

Onder andere Pieter Omtzigt (CDA) is van mening dat Europese coördinatie juist wel nodig is. "Oost-Europese landen als Slowakije zijn voor 80 procent afhankelijk van Rusland. Het afbouwen van de afhankelijkheid vereist dus solidariteit tussen de lidstaten."

Realistisch

Servaes wil dat de EU er naar streeft voor 2050 in de eigen behoefte kan voorzien, "zonder afhankelijk te zijn van de grillen van Poetin".

"Dat betekent één stimuleringsbeleid gebaseerd op een CO2-belasting. De Europese schaal is de enige waarmee we een probleem zo omvangrijk als het energievraagstuk kunnen oplossen", aldus de PvdA'er.

Hij wijst er op dat er in maart al een motie is aangenomen om te komen tot een gezamenlijk Europees energiebeleid. 

Contracten 

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren zegt keihard te willen inzetten op schone energie en minder afhankelijkheid van Rusland, maar stelt ook dat daar pas op de langere termijn iets aan kan worden gedaan.

"Rusland heeft het handig gedaan door de contracten met de EU-lidstaten bilateraal af te sluiten. Daar kom je dus ook niet zomaar van af."

Van Tongeren wil daarnaast dat de ontwikkeling van Russische olieraffinaderijen op de Rotterdamse Maasvlakte voorlopig wordt gestaakt.

Overzicht: Het laatste nieuws over de MH17-ramp

Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne