Nijmegen is klaar voor de komst van 46.000 Vierdaagsewandelaars en 1,5 miljoen bezoekers aan de stad.

Dat bleek donderdag tijdens de gezamenlijke persconferentie van de marsleiding, de organisatie van de Vierdaagsefeesten en de stad Nijmegen.

Nieuw dit jaar is dat wandelaars die zich niet aan de reglementen houden efficiënter worden gecontroleerd. Dat gebeurt door de inzet van meer mobiele teams. Er wordt ook gecontroleerd op lopers die per abuis de verkeerde route volgen.

Tot 2014 waren er elke wandeldag altijd vier of vijf controles op vaste plaatsen. Dit jaar worden dat er twee, aangevuld met vier mobiele controleteams die de deelnemers overal onverwacht naar hun controlekaart kunnen vragen.

Voorzitter van stichting De 4 daagse Johan Willemstein: "We hebben vorig jaar gezien dat de spelregels steeds minder worden nageleefd. Mensen lopen mee met huisdieren, stappen na een controlepunt lekker op de fiets of nemen zelfs een taxi. Dat roept veel irritatie op bij andere wandelaars."

Samen met de Vierdaagsefeesten vormt de wandelmars het grootste gratis festival van Nederland en een van de grootste gratis festivals van Europa.

Kruisje

De overname van de grondlegger van de Nijmeegse Vierdaagse, de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO), leidt niet tot veranderingen aan het beroemde vierdaagsekruis, de onderscheiding voor wandelaars die de tocht hebben voltooid.

Het kruisje heeft namelijk vijf armen, die staan voor de vijf letters van de KNBLO. Nieuw moederbedrijf de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft echter een letter minder.

Willemstein: "Dat kruis blijft zoals het is, als herinnering aan waar we vandaan komen en aan de eerste Vierdaagse in 1909."

Nieuwe wandelbrug

Dit jaar wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe wandelbrug over de Waal. Deze brug ligt dicht bij het punt waar Amerikaanse troepen in 1944 over die rivier trokken.

De 48 soldaten die bij die overtocht sneuvelen worden geëerd met 48 paar lichtmasten. Tijdens de Vierdaagse worden deze masten bij zonsondergang paar na paar na elkaar ontstoken.

Dit gebeurt op het tempo van een trage militaire mars. Elke avond loopt een Nederlandse veteraan in datzelfde tempo met het licht mee in de zogenaamde 'Sunset March'.

Aan de Vierdaagse deelnemende militairen uit landen die in de Tweede Wereldoorlog tot de geallieerden behoorden worden door de organisatie uitgenodigd om mee te lopen.

Leeftijden

De Vierdaagse 2015 telt in totaal 41.000 burgerdeelnemers en 5000 militaire deelnemers. De lopers hebben zestig verschillende nationaliteiten.

De jongste deelnemer aan de Vierdaagse editie 2015 is Sjoerd van de Laar (11) uit Velp bij Grave. De oudste deelnemers zijn 92 jaar oud: Herman Dubie uit Amsterdam en Jan Zwijnen uit Huizen.

Twee deelnemers verdienden al meer dan zestig keer een kruisje: Nijmegenaar Bert van der Lans (83) loopt voor zijn 68ste Vierdaagsekruis en Dick Koopman (84) uit Oudorp (NH) voor zijn 66ste. Ze lopen nu de afstand 30 kilometer.

Feesten

Het thema van de Vierdaagsefeesten is dit jaar 'Party into the future'. Volgens voorzitter van stichting Vierdaagsefeesten Walter Hamers draait het daarbij vooral om duurzaamheid.

"De gemeente Nijmegen wil tegen 2045 klimaatneutraal zijn, maar wij willen dat met de Vierdaagse eigenlijk al voor die tijd realiseren."

Voorbeelden van iniatieven om de 'voetafdruk'van de Vierdaagse te verkleinen zijn oplaadpunten op zonne-energie voor mobiele telefoons in de binnenstad, het gebruik van vuurwerk zonder zware metalen bij de vuurwerkshow op zondag en applaudisserende afvalbakken - naar voorbeeld van Holle Bolle Gijs uit de Efteling.

De Nijmeegse Vierdaagse vindt dit jaar plaats van 21 t/m 24 juli. De Vierdaagsefeesten gaan al op 18 juli van start. Volg voor het laatste nieuws, routekaarten en extra informatie ook @NUvierdaagse op Twitter.