Er is een zeldzame okapi geboren in de Britse dierentuin Chester Zoo. Het diertje heeft de naam Usula gekregen.

Moeder Stuma was veertien maanden zwanger van de kleine okapi. In het wild leven de dieren alleen in Congo. De familie van de giraffe wordt bedreigd door stroperij en vernietiging van het leefgebied.