Het Cleveland Museum of Art geeft een beeld van de hindoeïstische apengod Hanuman na dertig jaar terug aan Cambodja. Het museum kwam er tijdens een onderzoek achter dat het beeld vermoedelijk bij het Prasat Chen tempelcomplex hoort.

Het beeld vormt samen met nog drie andere beelden een geheel. Met de teruggave van de apengod zijn de vier kunstwerken weer verenigd.