Bezetters van het Maagdenhuis doen woensdag in Amsterdam mee aan de landelijke actiedag, om meer democratie te eisen binnen de universiteit. Ze gaan onder meer het Spui op. 

Ook in andere universiteitssteden wordt actie gevoerd. In Utrecht debatteren studenten, docenten en bestuurders over meer inspraak. De actiegroep De Nieuwe Universiteit Groningen gaat de straat op.

Livestream: Maagdenhuis-bezetters demonstreren