Het kabinet heeft vrijdag aangekondigd dat bijna alle coronamaatregelen geschrapt worden. Wel blijft de anderhalvemetermaatregel nog van kracht, en waar die niet gewaarborgd kan worden, blijven mondkapjes verplicht. Een overzicht van de situatie die vanaf zaterdag 26 juni geldt.

Het kabinet benadrukt dat de basisregels, zoals de 1,5 meter, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en laten testen bij klachten, nog wel gelden. Medio augustus wordt bekeken op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan, waarbij ook de basisregels worden losgelaten, gezet kan worden.

Mondkapjes: alleen als geen afstand gehouden kan worden

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het openbaar vervoer, luchthavens, vliegtuigen en in het voortgezet onderwijs.

Coronatoegangsbewijs: twee nieuwe mogelijkheden

Naast testen voor toegang kan vanaf 23 juni ook een vaccinatiebewijs, en per 1 juli tevens een herstelbewijs, gebruikt worden als coronatoegangsbewijs. De drie mogelijkheden kunnen zichtbaar gemaakt worden in de update van de CoronaCheck app.

Een coronatoegangsbewijs geldt voor locaties waar de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen, bijvoorbeeld voor evenementen of festivals. Ook dansgelegenheden kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs meteen open zonder beperkingen.

Thuisbezoek en groepsgrootte: geen beperkingen meer

Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer wat betreft het aantal bezoekers die thuis mogen worden ontvangen. Dit geldt ook voor groepsvorming buiten. Momenteel geldt nog dat mensen in groepen van maximaal vier personen samen mogen komen, behalve mensen uit hetzelfde huishouden.

Horeca en recreatie: vrijwel alle evenementen weer toegestaan

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, weer volledig toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek de volledige capaciteit mogen benutten, mits de 1,5 meter in acht wordt genomen. Voor doorstroomlocaties mag één bezoeker per 5 vierkante meter ontvangen worden. Vergunningsplichtige evenementen zijn onder voorwaarden weer vanaf 30 juni toegestaan.

In ruimtes waar mensen een vaste plek hebben, moeten die plekken ver genoeg uit elkaar zijn. Dat houdt in dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Vooraf blijven een registratie en checkgesprek verplicht.

In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in winkels of musea, geldt een maximale capaciteit van één bezoeker per 5 vierkante meter. Ook hier zijn een registratie en checkgesprek verplicht. Als er gebruikgemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van 1,5 meter en geldt de reguliere capaciteit.

Reizen: gratis test

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen, kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.

Thuiswerken: meer op kantoor, wel met 1,5 meter afstand

Werknemers die nu nog thuis moeten werken, mogen de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt de anderhalvemetermaatregel, ook in de lift of de kantine. Daarom kunnen werknemers nog niet volledig naar kantoor. Het kabinet roept op om op rustige dagen te reizen en zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan.

Sport: amateurs mogen ook weer wedstrijden spelen

Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, maar wel op 1,5 meter afstand van elkaar.

Alcohol: Ook drankverkoop na 22.00 uur

Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 in de openbare ruimte. Het advies ten aanzien van zingen, schreeuwen en het bespelen van blaasinstrumenten vervalt. Die activiteiten mogen weer, maar wel met 1,5 meter afstand als basisvereiste.

Versoepelingen vanaf 26 juni: 'Wat op 1,5 meter kan, mag weer'
63
Versoepelingen vanaf 26 juni: 'Wat op 1,5 meter kan, mag weer'