Per brief stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen blijft alleen voor zeventigplussers mogelijk, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag vrijdag. De Partij voor de Dieren (PvdD) had een zaak aangespannen om het stemmen per post voor alle kwetsbare personen mogelijk te maken, maar die vordering werd afgewezen.

De PvdD had de zaak aangespannen omdat de partij vindt dat het tegen het gelijkheidsbeginsel indruist om slechts een zeer beperkte groep kiezers de kans te geven om hun stem per post uit te brengen.

De partij wees erop dat het RIVM meer dan een miljoen mensen als kwetsbaar beschouwt en dat zij ook de kans moeten krijgen om het stembureau tijdens de coronapandemie te mijden en per post te stemmen.

De rechter laat weten dat de Staat niet voorgeschreven kan worden de maatregel uit te breiden. "Dat zou neerkomen op een bevel tot het maken van wetgeving en zo'n opdracht aan de wetgever mag de rechter niet geven. Daarom heeft de rechter alleen beoordeeld of de maatregel voor het briefstemmen geoorloofd is zoals die nu luidt. Dat is het geval."

Zo wijst de rechter erop dat alle kiesgerechtigden hun stem in een stemlokaal kunnen uitbrengen en dat de Staat zich heeft ingespannen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Meermaals overlegd over kwetsbare groepen

"We kunnen doorgaan met de voorbereidingen voor deze bijzondere verkiezingen zoals we dat hadden voorzien", reageert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. "Mooi dat de rechter dat bevestigd heeft."

De landsadvocaat betoogde tijdens de behandeling van de zaak dat meermaals is overlegd of de groep kwetsbaren uitgebreid moet worden, maar "daar is niet voor gekozen". Ze wees er ook op dat het praktisch niet uitvoerbaar was om het stemmen per post mogelijk te maken voor een grotere groep.

Overigens kunnen stemgerechtigden die niet in Nederland wonen zoals gebruikelijk wel per post stemmen. De Tweede Kamerverkiezingen vinden op 17 maart plaats.