15 maart gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Vind jij asiel en migratie belangrijk? NU.nl heeft op een rij gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's over deze thema's zeggen.

Moet Nederland vluchtelingen opvangen?

VVD: Ja, iedere vluchteling heeft recht op een veilig heenkomen, maar dat hoeft niet per definitie in Europa te zijn.
PvdA: Ja, Europa blijft wat de PvdA betreft gastvrij richting vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. 
SP: Ja, maar er moet meer gebeuren om de oorzaken aan te pakken waarom mensen vluchten. 
CDA: Ja.
PVV: Nee, de grenzen moeten dicht.
D66: Ja.
ChristenUnie: Nederland is een veilige plek voor mensen die vluchten voor oorlog, vervolging en onderdrukking. De Bijbel spoort ons, wat CU betreft, aan de vreemdeling lief te hebben als onszelf.
GroenLinks: Ja, vluchtelingen wagen hun leven om oorlog, geweld en vervolging te ontvluchten. Zij hebben recht op een toekomstperspectief.
SGP: Ja, het herbergen van mensen in levensgevaar is voluit Bijbels.
PvdD: Ja
50Plus: Ja

Hoe moeten asielzoekers in Nederland worden opgevangen?

VVD: Of de omvang van asielzoekerscentra in Nederland in verhouding moet staan tot de grootte van een dorp of stad, staat niet in het programma vermeld.
PvdA: De grootte van asielzoekerscentra moet passen bij de omvang van een gemeente. 
SP: Zoveel mogelijk kleinschalige opvang. Bewoners krijgen inspraak bij de inrichting van de opvangplekken.
CDA: Wil een gelijkmatige verdeling van kleinschalige vluchtelingencentra over Nederland. 
PVV: Wil alle asielzoekerscentra sluiten en tijdelijke verblijfsvergunningen voor erkende vluchtelingen intrekken.
D66: Wil kleinschalig opvang met een regierol voor gemeenten.
ChristenUnie: Gemeenten moeten inspraak hebben in de omvang en locatie van de opvang.
GroenLinks: Opvang in Nederland wordt kleinschalig georganiseerd. Gemeenten krijgen het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen toegewezen op basis van inwonertal en in overleg met de bewoners regelen gemeenten zelf de opvang.
SGP: Er moet ruimte zijn voor kleinschalige opvang, gelet op de omvang van veel lokale gemeenschappen. Ook moet er rekening gehouden worden met het aantal statushouders dat een gemeente al heeft opgenomen.
PvdD: Er komt voldoende kleinschalige opvang van vluchtelingen. Bewoners van de opvanggemeente worden vooraf en tijdens de opvang goed geïnformeerd en betrokken.
50Plus: Nederland neemt beperkt aantal vluchtelingen op. Hoeveel is niet duidelijk. Of de omvang van asielzoekerscentra in Nederland in verhouding moet staan tot de grootte van een dorp of stad, staat niet in programma vermeld.

Wat moet er veranderen aan het asielsysteem?

VVD: De mogelijkheid om asiel in Europese Unie aan te vragen moet ongedaan worden gemaakt, dat moet vanuit de regio buiten de Europese buitengrenzen gebeuren. Opvang in de regio maakt asielaanvraag en opvang in Nederland onnodig. Geld dat nu besteed wordt aan asielopvang in de Europese Unie moet worden ingezet voor betere en duurzame opvang in de regio. 
PvdA: Er moet meer geld naar landen die nu het bulk van de vluchtelingen opvangt. Op internationaal vlak wil de PvdA meer legale asielroutes naar het model van de Turkijedeal. Vluchtelingen worden vervolgens verdeeld onder de EU-lidstaten. Landen die zich niet aan de regels houden moeten worden gekort op de EU-gelden.
SP: Aanmeldcentra op de Europese buitengrenzen waar asielzoekers zich melden. Erkende vluchtelingen worden eerlijk verdeeld over EU-lidstaten. EU zorgt voor een veilige vluchtelingenroute.
CDA: Meer opvang in de regio. EU-buitengrenzen moeten worden versterkt. CDA wil een eerlijke verdeling over EU-lidstaten. Lidstaten die zich niet aan de regels houden moeten worden gekort op de EU-gelden. 
PVV: Wil geen asielzoekers meer toelaten.
D66: Er moeten betere controles aan Europese buitengrenzen komen met aanmeldcentra en eerlijke verdeling van vluchtelingen over de lidstaten. Investeren in opvang in de regio met veilige en legale routes naar Nederland.
ChristenUnie: Opvang in de regio moet worden verbeterd. Aan de buitengrenzen worden de vluchtelingen geselecteerd waarna zij verdeeld worden onder de EU-lidstaten. 
GroenLinks: Nederland moet meer investeren in opvang in de regio, werken aan veilige vluchtroutes. GL is voor hervestigingsprogramma’s.
SGP: Controles aan de buitengrenzen verbeteren. De opvang van asielzoekers moet in de regio gebeuren, selectie van vluchtelingen moet ook daar plaatsvinden. 
PvdD: Bij voorkeur opvang in de regio, maar niet naar het model van de Turkijedeal; mensen mogen niet zonder zorgvuldige procedure uit Europa worden gezet. Er moet meer geld naar de opvang in de regio. Ook moeten er afspraken komen over de spreiding van vluchtelingen over de lidstaten. Landen die zich hier niet aan houden worden gekort op EU-gelden 
50Plus: Zoveel mogelijk opvang in de regio. Vluchtelingen moeten eerlijk verdeeld worden over Europa.

Hoe moet de integratie van asielzoekers worden geregeld?

VVD: Geen inburgering en taallessen vanaf de eerste dag, maar vanaf het moment dat asielzoeker een verblijfsstatus heeft. Integratie is verantwoordelijkheid van vluchteling. Kosten van de inburgering zijn voor statushouder.
PvdA: Beginnen met inburgering en taallessen vanaf asielaanvraag. Integratie is gedeelde verantwoordelijkheid van nieuwkomer en de overheid. Als het nodig is springt overheid financieel bij om integratie te bevorderen. 
SP: Zo snel mogelijk taallessen, hoe snel staat niet in het verkiezingsprogramma. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.
PVV: Wil alle asielzoekerscentra sluiten en tijdelijke verblijfsvergunningen voor erkende vluchtelingen intrekken.
CDA: Integratie is verantwoordelijkheid van vluchteling. Kosten van de inburgering zijn voor statushouder. Onduidelijk vanaf wanneer vluchteling taalles mag volgen en aan inburgering mag beginnen.
D66: Vanaf moment van aankomst taallessen voor asielzoekers en niet na verlening van verblijfsstatus. Asielzoekers moeten vrijwilligerswerk kunnen doen. Overheid moet meer ondersteuning en begeleiding bieden tijdens inburgering. 
CU: Vanaf moment van aankomst taallessen voor asielzoekers en niet na verlening van verblijfsstatus. Ook vrijwilligerswerk moet direct mogelijk zijn. Statushouders die geen werk kunnen vinden, moeten verplicht vrijwilligerswerk verrichten. 
GroenLinks: Taallessen vanaf eerste dag van aankomst. Ook maken zij direct kennis met de Nederlandse samenleving en de grondrechten. Overheid heeft een leidende rol.
PvdD: Vluchteling moet zo snel mogelijk taal leren en kennis maken met Nederlandse cultuur. Naast dat ze recht hebben op onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en huisvesting, is niet duidelijk hoe de PvdD dat exact voor zich ziet.
50Plus: Nieuwkomer moet een ‘nieuwkomersverklaring’ ondertekenen. 
SGP: Geen standpunt over taallessen. Partij vindt beheersing van Nederlandse taal wel belangrijk, alsmede kennis van de Nederlandse samenleving.

Voor of tegen het Kinderpardon?

VVD: Tegen. Uitgeprocedeerde gezinnen die geen recht hebben om in Nederland te blijven moeten het land verlaten. Rechterlijke uitspraken mogen niet worden genegeerd, dat is niet eerlijk tegenover uitgeprocedeerde asielzoekers en hun kinderen die wel zijn vertrokken.
PvdA: Voor. Een kind kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van ouders of eventuele fouten van de overheid. Kinderen die in Nederland geworteld zijn mogen hier niet de dupe van worden.
CDA: Tegen. Kinderpardon beloont uitgeprocedeerden voor het negeren van de vertrekplicht.
SP: Voor. Er moet een wet komen die het verblijfsrecht voor in Nederland gewortelde kinderen regelt.
PVV: Tegen.
D66: Voor. 
ChristenUnie: Voor. 
GroenLinks: Voor.
SGP: Tegen
50Plus: Geen standpunt.
PvdD: Voor. 

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten kunnen rekenen op de opvang door gemeenten (bed-bad- broodregeling).

VVD: Tegen. Gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen toch opvang bieden moeten worden beboet. Rechterlijke uitspraken mogen niet worden genegeerd.
PvdA: Voor.
SP: Voor.
CDA: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PVV: Tegen.
D66: Voor.
ChristenUnie: Voor.
GroenLinks: Voor.
SGP: Tegen. 
PvdD: Voor.
50Plus: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun uitzetting moeten beboet of vastgezet kunnen worden (strafbaarstelling illegaliteit).

VVD: Voor.
PvdA: Tegen.
SP: Tegen
CDA: Voor.
PVV: Voor
D66: Tegen
CU: Tegen
GL: Tegen
SGP: Voor
PvdD: Tegen
50Plus: Voor