15 maart gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Vind jij de toekomst van de zorg in Nederland belangrijk? NU.nl heeft op een rij gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's zeggen over het eigen risico, marktwerking, verpleeghuizen, abortus en euthanasie.

Eigen risico behouden of afschaffen?

VVD: Voor behoud van het eigen risico.
PvdA: Wil eigen risico afschaffen. Kosten: 4 miljard euro die moeten worden opgevangen door middel van de verhoging van de inkomstenbelastingen. 
SP: Wil het eigen risico afschaffen. Zorgpremie wordt inkomensafhankelijk.
CDA: Voor behoud van eigen risico, maar wil het wel met 105 euro verlagen.
PVV: Afschaffen. Geen verdere toelichting. Partij heeft plannen niet laten doorrekenen door CPB.
D66: Voor behoud van het eigen risico.
ChristenUnie: Voor behoud van eigen risico, maar wil het wel met 100 euro verlagen.
GroenLinks: Wil het eigen risico afschaffen en de zorgpremie verlagen. Dekking: Belastingen verhogingen.
SGP: Voor behoud van eigen risico, maar wil het wel met 100 euro verlagen.
PvdD: Afschaffen. Geen verdere toelichting. Partij heeft plannen niet laten doorrekenen door CPB.
50Plus: Afschaffen. Geen verdere toelichting. Partij heeft plannen niet laten doorrekenen door CPB.
.
Voor of tegen marktwerking in de zorg?

VVD: Voor marktwerking.
PvdA: Gedeeltelijk tegen. Voor een uniforme basisverzekering waar verzekeraars niet met elkaar op kunnen concurreren met een verbod op reclame en marketingactiviteiten.
CDA: Marktwerking inperken. Onder andere door de invoering van een uniforme basisverzekering. Concurrentie mag op aanvullende polissen.
SP: Marktwerking volledig afschaffen. Voor een nieuw zorgstelsel: Eén Nationaal Zorgfonds zonder verzekeraars om uit te kiezen. Kosten: Enkele tientallen miljarden. Financiering: Nog onbekend.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
D66: Voor marktwerking.
ChristenUnie: Voor, maar wil minder marktwerking.
GroenLinks: Voor, met strenge regulering. Zo worden zorgverzekeraars stichtingen zonder winstoogmerk en wordt het marketingbudget gehalveerd.
SGP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PvdD: Volledig afschaffen. Voor een nieuw zorgstelsel: Eén Nationaal Zorgfonds zonder verzekeraars om uit te kiezen. Kosten: Enkele tientallen miljarden. Financiering: Nog onbekend.
50Plus: Afschaffen. Voor nieuw stelsel met centrale administratie.

Verkiezingen 2017: Dit zijn de politieke partijen van plan met de zorg
Verkiezingen 2017: Dit zijn de politieke partijen van plan met de zorg

Verpleeghuizen

VVD: Slechte verpleeghuizen moeten sluiten en extra investeren.
PvdA: Wil extra investeren. Extra investeringen te betalen door belastingverhoging van inkomens boven 150.000 euro per jaar.
CDA: Extra investeren in personeel.
SP: Extra investeren personeel.
PVV: Extra investeren in personeel.
D66: Extra aandacht voor LHBT’ers in verpleeghuizen.
CU: Personeel moet meer inspraak krijgen, investeren in kwaliteit van leven in verpleeghuis
GroenLinks: Extra investeren in personeel
SGP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PvdD: Investeren in personeel en extra aandacht voor LHBT’ers.
50Plus: Uit verkiezingsprogramma wordt niet duidelijk of meer of minder moet worden geïnvesteerd. De partij heeft de plannen ook niet laten doorrekenen door het CPB.

Voor of tegen abortus?

VVD: Voor.
PvdA: Voor.
CDA: Voor, maar streng kijken naar huidige criteria.
SP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
D66: Voor. Wil wettelijke bedenktijd afschaffen.
CU: Tegen.
GroenLinks: Voor. Wil verplichte bedenktijd afschaffen.
SGP: Tegen
PvdD: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
50Plus: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.

Euthanasie, voor of tegen?

VVD: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
PvdA: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
CDA: Voor. Niet voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
SP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
D66: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
CU: Tegen.
GroenLinks: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
SGP: Tegen
PvdD: Voor
50Plus: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven