Wat staat er in het verkiezingsprogramma van GroenLinks van lijsttrekker Jesse Klaver? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico in de zorg
Helemaal afschaffen, 1.000 euro korting per jaar op de zorgverzekering

Marktwerking in de zorg
Voor, met strenge regulering.Bijvoorbeeld: zorgverzekeraars worden stichtingen zonder winstoogmerk. Halvering marketingbudget

Verpleeghuizen
Extra investeren in personeel

Pensioenstelsel
Ruimte voor maatwerk, maar kern blijft onveranderd

Abortus
Voor. Verplichte bedenktijd afschaffen

Euthanasie
Voor. Ook voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven

AOW-leeftijd
Blijft op 67 jaar en stijgt mee met levensverwachting 

Belastingstelsel
Belasting lage- en middeninkomens omlaag, hoge inkomens omhoog

Hypotheekrenteaftrek
Hypotheekrente sneller afbouwen

Vast en flexwerk
Vast contract aantrekkelijker, tijdelijk contract worden duurder

Verzekering zzp'ers
Verzekering wordt verplicht, pensioen niet, wel makkelijker

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Verkorten naar één jaar

Veiligheid en Justitie
Meer prioriteit voor discriminatie en racisme
Schrappen verbod op majesteitschennis
Meer wijkagenten en politiebureaus
Actieplan tegen gendergerelateerd geweld
Na twintig jaar beoordeling of vervroegde vrijlating mogelijk is bij levenslange gevangenisstraf
Meer geld voor justitieketen
Lagere griffierechten
Legaliseren softdrugs, paddo's en xtc
Politie terug naar Binnenlandse Zaken
Afschaffen identificatieplicht
Beschikbaarheid recht moet worden vergroot voor lage inkomens

Onderwijs
Jongeren krijgen een doorstroomrecht: een diploma is een diploma en geeft zonder extra voorwaarden recht op vervolgonderwijs
Klassen worden verkleind tot maximaal 29 leerlingen gemiddeld op school- of locatieniveau. Binnen zes jaar wordt dit aantal verlaagd naar 23 leerlingen.
Artikel 23 dient te worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Vluchtelingen wagen hun leven om oorlog, geweld en vervolging te ontvluchten. Zij hebben recht op een toekomstperspectief, ook in Nederland.
De opvang moet kleinschalig. Gemeenten krijgen het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen toegewezen op basis van inwonertaantal en in overleg met de bewoners regelen gemeenten zelf de opvang.

Asielsysteem
Nederland moet meer investeren in opvang in de regio, werken aan veilige vluchtroutes. Voor hervestigingsprogramma’s.

Integratie
Taallessen vanaf eerste dag van aankomst. Ook maken zij direct kennis met de Nederlandse samenleving en de grondrechten. Overheid heeft een leidende rol.

Kinderpardon
Voor

Bed-bad-brood
Voor

Strafbaarstelling illegaliteit
Tegen