Wat staat er in het verkiezingsprogramma van 50Plus van lijsttrekker Henk Krol? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Helemaal afschaffen. Eerste stap is verlaging naar maximaal 200 euro. Hoe 50plus dit gaat financieren is niet bekend. De partij heeft haar programma niet laten doorrekenen door het CPB

Marktwerking in de zorg
Afschaffen. Voor nieuw stelsel met centrale administratie

Verpleeghuizen
Uit verkiezingsprogramma wordt niet duidelijk of er meer of minder moet worden geïnvesteerd.

Abortus
Onbekend

Euthanasie
Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven

Pensioenstelsel
Niet aanpassen

AOW-leeftijd
Terug naar 65

Belastingstelsel
Geen nadelige wijzigingen voor AOW'ers

Hypotheekrenteaftrek
Niets veranderen

Vast en flexwerk
Onbekend

Verzekering zzp'ers
Ondersteuning voor eigen pensioenfonds

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Verkorten naar acht weken voor 45-plussers

Veiligheid en Justitie
Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door inzet van extra wijkagenten.
Meer geld voor opsporing
112 moet ook bereikbaar worden via sms
Vaker celstraffen in plaats van taakstraffen
Betere toegankelijkheid rechtssysteem
Legaliseren wietteelt
Opsporing harddrug geïntensiveerd

Onderwijs
De ambachtsschool en de mavo moeten in ere hersteld worden.
In het primair onderwijs wil 50Plus de klassen verkleinen en het aantal lesuren per docent verminderen.
Tegen het sociaal leenstelsel.

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Nederland moet vluchtelingen opvangen
Nederland neemt beperkt aantal vluchtelingen op. Hoeveel is niet duidelijk. Of de omvang van asielzoekerscentra in Nederland in verhouding moet staan tot de grootte van een dorp of stad, staat niet in het programma vermeld.

Asielsysteem
Zoveel mogelijk opvang in de regio. Vluchtelingen moeten eerlijk verdeeld worden over Europa.

Integratie
Nieuwkomer moet een ‘nieuwkomersverklaring’ ondertekenen. Wat hier precies in staat, is niet duidelijk

Kinderpardon
Geen standpunt

Bed-bad-brood
Geen standpunt

Strafbaarstelling illegaliteit
Voor