Wat staat er in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren van lijsttrekker Marianne Thieme  NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Helemaal afschaffen

Marktwerking in de zorg
Volledig afschaffen. Voor een nieuw zorgstelsel: één Nationaal Zorgfonds zonder verzekeraars om uit te kiezen. 

Verpleeghuizen
Investeren in personeel, en extra aandacht voor LHBT’ers

Abortus
Geen standpunt in het verkiezingsprogramma

Euthanasie
Voor

Pensioenstelsel
Meer zeggenschap voor deelnemers

AOW-leeftijd
Eerder stoppen kan tegen een korting

Belastingstelsel
Meer belasting op grondstoffen en onduurzame producten

Hypotheekrenteaftrek
Geen standpunt in het verkiezingsprogramma

Vast en flexwerk
Vast werk stimuleren

Verzekering zzp'ers
Verzekering en pensioen niet verplicht, wel makkelijker

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Geen standpunt in het verkiezingsprogramma

Onderwijs
Meer aandacht voor milieu, dierenwelzijn, voedsel op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De schoolkantine moet 100 procent biologisch worden.

Veiligheid en Justitie
De Partij voor de Dieren wil meer dierenpolitieagenten. Ook wil de partij een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken.

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Nederland moet vluchtelingen opvangen.
Kleinschalig. Bewoners van de opvanggemeente worden vooraf en tijdens de opvang goed geïnformeerd en betrokken.

Asielsysteem
Bij voorkeur opvang in de regio, maar niet naar het model van de Turkijedeal; mensen mogen niet zonder zorgvuldige procedure uit Europa worden gezet. Er moet meer geld naar de opvang in de regio. Ook moeten er afspraken komen over de spreiding van vluchtelingen over de lidstaten. Landen die zich hier niet aan houden worden gekort op EU-gelden.

Integratie
Vluchteling moet zo snel mogelijk taal leren en kennis maken met Nederlandse cultuur. Naast dat ze recht hebben op onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en huisvesting, is niet duidelijk hoe de PvdD dat exact voor zich ziet.

Kinderpardon
Voor

Bed-bad-brood
Voor

Strafbaarstelling illegaliteit
Tegen