Wat staat er in het verkiezingsprogramma van D66 van lijsttrekker Alexander Pechtold? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Niet veranderen

Marktwerking in de zorg
Voor, wil kwaliteit van zorg transparanter

Verpleeghuizen
Extra aandacht LHBT'ers

Abortus
Voor. Wettelijke bedenktijd afschaffen

Euthanasie
Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven

Pensioenstelsel
Eigen potjes met gedeelde risico's

AOW-leeftijd
Eerder stoppen kan tegen een korting, langer betekent hogere uitkering

Belastingstelsel
500 euro 'werkbonus' voor iedere werknemer, voordelig voor tweeverdieners

Hypotheekrenteaftrek
Hypotheekrenteaftrek sneller afbouwen

Vast en flexcontract
Alleen contracten voor onbepaalde tijd, ontslagrecht versoepelen

Verzekering zzp'ers
Verzekering en pensioen niet verplicht, wel makkelijker

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Verkorten naar één jaar

Veiligheid en Justitie
Politie weer naar ministerie van Binnenlandse Zaken
Tegen minimumstraffen
Investeringen in justitieketen
Verlaging griffierechten
Transparantie religieuze instellingen
Geen verbod op salafistische organisaties
Tegen pooierverbod
Vergroten pakkans door investeringen in betere samenwerking diensten en hoger opgeleide rechercheurs
Uitwisseling inlichtingen in EU moet minder vrijblijvend
Versoepelen regels Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Beschikbaarheid recht moet worden vergroot

Onderwijs
Alle kinderen vanaf twee jaar kinderopvang
Klassen met maximaal 23 leerlingen
Bezem door de regels, meer vertrouwen in docenten. Stoppen met rekentoets
Brede buurtschool voor onderwijs, opvang, sport en cultuur
Modernisering artikel 23. Ook om andere redenen moet je een school kunnen beginnen

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Nederland moet vluchtelingen opvangen. Kleinschalige opvang met een regierol voor gemeenten

Asielsysteem
Er moeten betere controles aan Europese buitengrenzen komen met aanmeldcentra en eerlijke verdeling van vluchtelingen over de lidstaten. Investeren in opvang in de regio met veilige en legale routes naar Nederland.

Integratie
Vanaf moment van aankomst taallessen voor asielzoekers en niet na verlening van verblijfsstatus. Asielzoekers moeten vrijwilligerswerk kunnen doen. Overheid moet meer ondersteuning en begeleiding bieden tijdens inburgering

Kinderpardon
Voor

Bed-bad-brood
Voor

Strafbaarstelling illegaliteit
Tegen