Wat staat er in het verkiezingsprogramma van de PVV van lijsttrekker Geert Wilders? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Helemaal afschaffen

Marktwerking in de zorg
Onbekend

Verpleeghuizen
Extra investeren in personeel

Abortus
Onbekend

Euthanasie
Onbekend

Pensioenstelsel
Onbekend

AOW-leeftijd
Terug naar 65

Belastingstelsel
Inkomstenbelasting omlaag, autobelasting gehalveerd (de-islamiseren, besparing op ontwikkelingshulp windmolens, kunst)

Hypotheekrenteaftrek
Onbekend

Vast en flexwerk
Onbekend

Verzekering zzp'ers
Onbekend

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Onbekend

Veiligheid en Justitie
Extra geld naar Defensie en politie, maar post laat wel 2 miljard minder zien

Onderwijs
Islamitische scholen dicht

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Nederland moet geen vluchtelingen opvangen
Alle asielzoekerscentra moeten sluiten en tijdelijke verblijfsvergunningen voor erkende vluchtelingen worden ingetrokken.

Asielsysteem
Onbekend

Integratie
Onbekend

Kinderpardon
Tegen

Bed-bad-brood
Tegen

Strafbaarstelling illegaliteit
Voor