Wat staat er in het verkiezingsprogramma van de SP van lijsttrekker Emile Roemer? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Helemaal afschaffen. Zorgpremie wordt inkomensafhankelijk

Marktwerking in de zorg
Volledig afschaffen. Voor een nieuw zorgstelsel: één Nationaal Zorgfonds zonder verzekeraars om uit te kiezen

Verpleeghuizen
Extra investeren in personeel

Abortus
Onbekend

Euthanasie
Onbekend

Pensioenstelsel
Toekomstige verplichtingen tegen een hoger percentage (de rekenrente) berekenen

AOW-leeftijd
Terug naar 65

Belastingstelsel
Inkomen vanaf 150.000 euro belasten met 65 procent, belasting lage- en middeninkomens omlaag (extra belasting voor miljonairs)

Hypotheekrenteaftrek
Renteaftrek boven 350.000 euro beperken

Vast en flexwerk
Vast werk goedkoper, flexwerk duurder

Verzekering zzp'ers
Verzekering niet verplicht, wel makkelijker

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Onbekend

Veiligheid en Justitie
Meer diversiteit bij de politie
Investeren in financieel rechercheurs
Legaliseren teelt en verkoop wiet
Mobiele testpunten voor drugs
Gedetineerden moeten werken, deels om geld te verdienen voor de slachtoffers
Investeren in resocialisatie gedetineerden om recidive tegen te gaan
Actieplan tegen seksisme, huwelijksdwang, gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld
Lijst met haatpredikers om te voorkomen dat hiermee wordt samengewerkt
Meer capaciteit bij politie en OM om zaken af te ronden
Dierenbeulen krijgen verbod om dieren te houden
Politie weer naar ministerie van Binnenlandse Zaken

Onderwijs
In het onderwijs meer zeggenschap voor personeel, studenten en ouders. De medezeggenschapsraad krijgt overal in het onderwijs instemmingsrecht op de begroting.
In het basisonderwijs per direct een einde aan klassen van dertig of meer leerlingen. Op termijn werken we toe naar een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen.
Scholen worden niet meer eenzijdig afgerekend op testresultaten, maar krijgen meer ruimte om leerlingen breder te beoordelen.
De eindtoets (zoals Cito), de rekentoets en de 'kleutertoets' worden niet verplicht opgelegd.
Studiebeurs voor alle studenten

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Er moet meer gebeuren om de oorzaken aan te pakken waarom mensen vluchten.
​Nederland moet zorgen voor zoveel mogelijk kleinschalige opvang. Bewoners krijgen inspraak bij de inrichting van de opvangplekken.

Asielsysteem
Aanmeldcentra op de Europese buitengrenzen waar asielzoekers zich melden. Erkende vluchtelingen worden eerlijk verdeeld over EU-lidstaten. EU zorgt voor een veilige vluchtelingenroute.

Integratie
Zo snel mogelijk taallessen, hoe snel staat niet in het verkiezingsprogramma. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.

Kinderpardon
Voor

Bed-bad-brood
Voor

Strafbaarstelling illegaliteit
Tegen