Wat staat er in het verkiezingsprogramma van de PvdA van lijsttrekker Lodewijk Asscher? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
De PvdA wil eigen risico afschaffen en financieren door de belastingen te verhogen

Marktwerking in de zorg
Gedeeltelijk tegen. Voor een uniforme basisverzekering waar verzekeraars niet tegen elkaar kunnen concurreren. Verbod op reclame en marketingactiviteiten.

Verpleeghuizen
Extra investeringen 

Abortus
Voor

Euthanasie
Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven

Pensioenstelsel
Inspelen op individuele wensen, collectiviteit blijft gehandhaafd

AOW-leeftijd
Stoppen vanaf je 65ste kan tegen een korting

Belastingstelsel
Inkomen vanaf 150.000 euro belasten met 60 procent, belasting lage- en middeninkomens omlaag (opbrengsten van vergroening, aanpak belastingontwijking, hogere bankenbelasting)

Hypotheekrenteaftrek
Maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken aftoppen op 500.000 euro

Vast en flexwerk
Vast contract de norm

Verzekering zzp'ers
Verzekering en pensioenopbouw verplicht

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Verkorten voor kleine werkgevers, onbekend hoelang

Veiligheid en Justitie
Bewoners bepalen prioriteiten politie in de wijk
Overlastveroorzakers moeten desnoods verhuizen
Jongeren verliezen uitkering als zij niet meewerken aan leer/werktrajecten
Minimaal één wijkagent per 5.000 inwoners
Investeringen in innovatie bij de opsporing, betere recherche
Meer geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand
Harddrugs blijft illegaal, wel controles mogelijk op dancefeesten

Onderwijs
Investeren in het gehele onderwijs, oplopend naar 10 miljard euro extra per jaar over vijftien jaar
Uiterlijk over tien jaar best opgeleide beroepsbevolking ter wereld in Nederland
Effecten leenstelsel monitoren en zo nodig bijstellen 
Lestaak van fulltime leerkrachten terugbrengen naar maximaal 20 uur

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Europa blijft wat de PvdA betreft gastvrij richting vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming.
De grootte van asielzoekerscentra moet passen bij de omvang van een gemeente.

Asielsysteem
Er moet meer geld naar landen die nu het bulk van de vluchtelingen opvangt. Op internationaal vlak wil de PvdA meer legale asielroutes naar het model van de Turkijedeal. Vluchtelingen worden vervolgens verdeeld onder de EU-lidstaten. Landen die zich niet aan de regels houden moeten worden gekort op de EU-gelden.

Integratie
Beginnen met inburgering en taallessen vanaf asielaanvraag. Integratie is gedeelde verantwoordelijkheid van nieuwkomer en de overheid. Als het nodig is springt overheid financieel bij om integratie te bevorderen.

Kinderpardon
Voor. Een kind kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van ouders of eventuele fouten van de overheid. Kinderen die in Nederland geworteld zijn mogen hier niet de dupe van worden.

Bed-bad-brood
Voor

Strafbaarstelling illegaliteit
Tegen