Wat staat er in het verkiezingsprogramma van de VVD van lijsttrekker Mark Rutte? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Niet veranderen

Marktwerking in de zorg
Voor marktwerking

Verpleeghuizen
Slechte verpleeghuizen sluiten en extra investeren

Abortus
Voor

Euthanasie
Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven

Pensioenstelsel
Eigen potjes met gedeelde risico's

AOW-leeftijd
Alleen langer dan je 67ste doorwerken mogelijk

Belastingstelsel
Inkomstenbelasting omlaag (vereenvoudiging toeslagen en opbrengsten verhuurdersheffing)

Hypotheekrenteaftrek
Niets veranderen

Vast en flexwerk
Meer tijdelijke en langere contracten

Verzekering zzp'ers
Verzekering en pensioensopbouw niet verplicht, wel makkelijker

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Verkorten naar één jaar

Veiligheid en Justitie 
Meer wijkagenten
Meer hooggeschoolde rechercheurs
Uitreizen naar het buitenland moet strafbaar worden
Terroristen moeten statenloos kunnen worden gemaakt
Uitbreiden antiterreurteams
Extra geld naar veiligheidsdiensten
Maximale gevangenisstraffen voor moord en doodslag verhogen. Voor doodslag van 15 naar 30 jaar en voor moord van 30 naar 40 jaar.
Afschaffen vrijlating na tweederde straf

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Iedere vluchteling heeft recht op een veilig heenkomen, maar dat hoeft niet per definitie Europa te zijn.
Of de omvang van asielzoekerscentra in Nederland in verhouding moet staan tot de grootte van een dorp of stad, staat niet in het programma vermeld.

Asielsysteem
Opvang vanuit de regio buiten de Europese buitengrenzen, dat maakt asielaanvraag en opvang in Nederland onnodig. Geld dat daarmee wordt bespaard, gaat naar betere en duurzame opvang in de regio.

Integratie
Geen inburgering en taallessen vanaf de eerste dag, maar vanaf moment dat asielzoeker een verblijfsstatus heeft. Integratie is verantwoordelijkheid van vluchteling. Kosten van de inburgering zijn voor statushouder.

Kinderpardon
Tegen. Uitgeprocedeerde gezinnen die geen recht hebben om in Nederland te blijven moeten het land verlaten. Rechterlijke uitspraken mogen niet worden genegeerd, dat is niet eerlijk tegenover uitgeprocedeerde asielzoekers en hun kinderen die wel zijn vertrokken.

Bed-bad- broodregeling
Tegen. Gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen toch opvang bieden moeten worden beboet. Rechterlijke uitspraken mogen niet worden genegeerd.

Strafbaarstelling illegaliteit
Voor

Onderwijs
Meer aandacht voor digitale vaardigheden en samenwerken in het onderwijs
Leraren beter belonen en ruimte bieden voor specialisatie
Het moet makkelijker worden om een nieuwe school te starten en om sneller in te spelen op innovatie en nieuwe behoeften van ouders en leerlingen
Nederlandse tradities, waarden en vrijheden dienen in het onderwijs te worden verankerd. Verwachting dat alle docenten de Nederlandse waarden en vrijheden onderschrijven
Online onderwijs net zo normaal en geaccepteerd binnen het hoger onderwijs