Beste NU.nl lezer,

Er zijn van die momenten dat je even twijfelt of Churchill wel gelijk had toen hij zei dat democratie de slechtste staatsvorm was die er bestond maar dat hij geen betere kende. Lieve hemel, de SP groter dan de VVD. Ik hou van grappenmakerij maar dit gaat wel heel ver.

Toen ik vorige week vrijdag tussen alle campagnebijeenkomsten door nog even college gaf begon ik al nattigheid te voelen. Sommige collega's vertelde mij met onverholen trots dat zij SP zouden gaan stemmen. Ja, wat zeg je dan als VVD-er. Je kunt natuurlijk zo'n collega nog eens uitleggen hoe asociaal de SP plannen om de uitkeringen te verhogen uitwerken voor juist de zwakkeren maar wellevendheid dwingt je om de punten van je schoenen beter te bestuderen.

Terwijl je het liefst zou uitschreeuwen dat een kabinet waarin de SP zit spoedig het gras de kade van Rotterdam zal laten overwoekeren, mompel je iets over het feit dat wij in een vrij land leven waarin iedereen zijn eigen politieke keuze maakt. Terwijl je die hele SP bende het liefst zou willen afschilderen als een partij die nooit haar maoïstische streken heeft afgeleerd steek je je hand uit om aanstaande SP kamer leden te feliciteren. Hoe diep kan een wellevend mens zinken?

Nederland bezit sinds gisteren versplinterde flanken. Mijn partij heeft aan de rechterkant stemmen verloren aan een geblondeerde man die meent moslims te moeten vergelijken met een tsunami. En de PvdA heeft veel stemmen verloren aan de SP die ons wil doen geloven dat zij opeens houdt van de Koningin en de NAVO. Wat een land.

Bastaardminister

De meest voor de hand liggende coalitie CDA, PvdA en ChristenUnie is precies de combinatie die slechts 11% van de kiezers wil. Het minst gewilde kabinet sinds 1945 treedt straks aan. Je zal maar lid zijn van een niet gewild kabinet. Wie wil er nu voor bastaardminister worden uitgemaakt?

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor deze ellende? In de eerste plaats zou ik de intellectuelen in Nederland willen noemen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat mensen als Maarten van Rossem, Elsbeth Etty zich menen te moeten uitspreken voor de Partij van Dieren? Ik heb niets tegen viervoeters, de meeste exemplaren in deze categorie zijn aanzienlijk trouwer dan mensen, maar is het niet een beetje armoedig dat de voornoemde grote denkers zich niet uitgelaten hebben over hoe het nu verder moet gaan met tweevoeters. Is het niet een beetje decadent om ons nu geheel te verliezen in het wel en wee van viervoeters? Rome ging ten onder aan decadentie. Wij gaan ten onder aan one issue bewegingen.

Marijnissen

In de tweede plaats heeft het succes van de SP alles te maken met de persoonlijkheid van Marijnissen. Deze man is intelligent, doet het fantastisch in de media en heeft net op tijd nog enige ideologische veren gelaten. Het is volstrekt ongeloofwaardig maar de SP omarmt tegenwoordig de NAVO (maar dan wel zonder bommen) en Beatrix (omdat zij het zo goed doet). En Nederland trapt daarin. Terwijl de SP bijna nooit een vredesmissie gesteund heeft en binnenlands een beleid voorstelt dat net als Mitterrand in 1983 spoedig zal vastlopen, gaan vele Nederlanders toch op deze partij stemmen. Tsja als je zo stom bent, dan krijg je ook de leider die je verdient.

Het zou alleen wel aardig zijn als mensen zich nog even zouden herinneren hoe Marijnissen in een recente documentaire Agnes Kant alle hoeken van de kamer laat zien. Ex-maoisten bestaan niet, een vos verliest nooit zijn streken. Je merkt het bij Jan aan alles. Hij toetert gewoon tijdens debatten door zodat zijn tegenstander geen schijn van kans maakt. En hij is altijd volstrekt doordrongen van zijn eigen morele gelijkheid waarvoor alles moet wijken. Niet in de laatste plaats de waarheid. Het partijbelang primeert altijd. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de abjecte koppelverkoop die de SP bezigt in bepaalde sectoren. SP-artsen weten hun patiënten heel goed te vinden.

Hypocriet

Maar het allerergste is nog dat de SP nog steeds net doet of de muur niet gevallen is. Zij ontkennen eenvoudigweg hun linkse wortels maar willen tegelijkertijd graag uit de electorale ruif blijven eten. Het gevolg is dat de politiek in wel heel hypocriet vaarwater komt. Zou het socialisme in welke vorm dan ook Noord-Korea kunnen redden? Ik vrees van niet.

De enige oplossing is Marijnissen zo snel mogelijk minister te maken. Oh, wat zal het oppositievoeren zoet zijn. Kan de schatkist nog leger Jan? Ben je niet moe van al dat sinterklazen? Jammer he, dat de werkloosheid zo oploopt. Wat is het moeilijk om 26 goede parlementariërs te vinden, hè.

Den Haag heeft Marijnissen of ruim baan gegeven of genegeerd. Sinds gisteren weten we dat die strategie heeft gefaald. Het is tijd om het roer te wenden.

Bedankt

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die de moeite namen om mijn email op te zoeken op internet te bedanken voor hun reacties. Ook wil ik de mensen bedanken die mij mailden om te zeggen dat zij op mij zouden gaan stemmen. Zoiets houdt een mens in slechte tijden op de been. Ik kan echter niet wachten met oppositie voeren tegen het nieuwe kabinet. Dat wordt prijsschieten! Daar staat Marijnissen garant voor. En ik trouwens ook.

Arend Jan Boekestijn

Arend Jan Boekestijn is universitair docent geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft een zetel in de Tweede Kamer veroverd als nummer 14 van de kandidatenlijst voor de VVD