Balkenende is volgens de peilingen van Maurice de Hond de winnaar van het slotdebat van de lijsttrekkers dinsdagavond bij de NOS. Hij bleef volgens De Hond Femke Halsema en Wouter Bos ruim voor. De stelling van vandaag luidt: 'Balkenende domineerde het slotdebat'. NU.nl is benieuwd naar jouw mening.

Reageer op deze stelling

Lang aan het woord dat was Balkenende wel maar inhoudelijk erg zwak. Verongelijkt probeerde hij een zo positief mogelijk beeld te scheppen over het kabinetsbeleid. Daarbij loog hij zelfs over de toestand van de Nederlandse economie die hij onterecht de best draaiende van de westerse wereld noemde.
Perry Prince

In alle objectiviteit domineerde Balkenende ruimschoots de anderen in het slotdebat en deed dat ook nog eens op een presidentiële en terzake kundige wijze. De meest geschikte kandidaat om de komende vier jaar mee in zee te gaan.
Ben L.M. de Gier

Het is voor mij volstrekt onduidelijk waarom een heel groot gedeelte van Nederland Balkende IV wil. Balkenende pareerde gisteren veel vragen van zijn oppenenten door ze simpelweg niet te beantwoorden. Zijn toekomstvisies waren niet concreet en hij greep voortdurend terug op wat er tijdens zijn bewind is bewerkstelligd. Ik vond hem zeker niet de beste in het debat.
Arjen Koppen

Balkenende domineerde niet echt het debat. Een overtuigende winnaar was er mijns inziens niet, maar de linkse partijen als ‘blok’ deden het beter dan hun tegenstanders aan de overkant. JP kwam op mij erg onzeker over, net een schooljongetje wat zich overal uit probeerde te praten.
Jannes van den Berg

Een goede tweede, voor mij was Rutten de winnaar, dat mensen Halsema uitroepen tot winnaar begrijp ik helemaal niets van, iemand die normen waarden hoog in het vaandel heeft staan gaat niet nog door staan bleren nadat gesommeerd is de andere aan het woord te laten. Wouter Bos is door het ijs gezakt, nauwelijks aan het woord geweest !
Ab

Door elkaar heen praten deden ze allemaal. Maar ja het is maar naar wie je voorkeur uitgaat. Beetje oneerlijk om te proberen JP onderuit te halen. De beste stuurlui staan nog steeds aan wal.
Appie

Balkenende is niet alleen winnaar van dit debat maar hij verdient ook respect als het gaat om campagne voeren! Hij blijft zichzelf, kwetst zijn tegenstanders niet en is betrouwbaar. Ik hoop van harte dat deze man voorlopig onze premier blijft! Hij verdient het!
Maria

Blijkbaar ging het zo slecht met de linkse partijen dat ze voor het debat een theekransje moesten beleggen om gezamenlijk en eensgezind de aanval op JP in te zetten. Triest om te zien dat zelfs met een voorbereide gezamenlijke actie de linksen nog niet eens in staat zijn JP van zijn stuk te brengen, zeker gelet op het feit dat oppositiepartijen genoeg stof hebben om de regeringspartijen aan te vallen terwijl dit anderzijds niet mogelijk is, immers oppositiepartijen hebben de laatste jaren geen verantwoordelijkheid gedragen.
Tom Wouters

Dat zijn dan allemaal CDA-ers geweest!! Ik stem zelf PvdA, maar ik vond gisteravond met het debat Femke Halsema de beste debater. Zij was scherp to the point en liet zich niet ringeloren door Balkenende. Ook Wouter Bos en Andre Rouvoet gaven flink tegengas. Jan Marijnissen was wat rustiger als of hij de premier was. Stond een beetje boven de anderen. Misschien zijn leeftijd? Rutte vond ik de minste van allemaal. Kwam niet goed uit de verf en bleef niet bij het onderwerp waar men mee bezig was maar probeerde een verkiezingspraatje te houden.
Christine de Klerk

Ik vond dat Balkende juist 'het volk' onderschat door te denken dat niemand zijn doorzichtige omfietserij doorziet. Arrogant. Net als die armoecijfers: zeggen dat het beter gaat maar iedereen weet dat hij/zij het moeilijker heeft gekregen de afgelopen jaren.
Guido Rikkers

Als veel aan het woord zijn, op een verongelijkte manier non-verbaal reageren, constant tijd opeisen, jezelf herhalen en door mensen heen praten die inhoudelijk (en verbaal) sterker zijn een debat domineren is, ja dan hulde aan de heer Balkenende. Maar als we kijken naar inhoud, timing, bevlogenheid, rust en kennis van zaken, dan vind ik dat de heer Marijnissen een betere, mooiere en zeker meer interessante bijdrage heeft geleverd aan het debat. Wat mij betreft is hij de winnaar van het debat!
Esther

Absoluut. Links praat de mensen alleen maar naar de mond, totaal ongeloofwaardig en ik kan me niet voorstellen dat mensen hier intrappen. Alleen maar kritiek hebben op de afgelopen regeerperiode, dat neem je toch niet serieus. Tuurlijk zijn er nog dingen die beter kunnen, maar we moeten blij zijn dat het CDA samen met de VVD het voor het zeggen heeft gehad, anders had het er veel slechter voorgestaan. Maar daar hoor je niemand over in de oppositie, nee alleen maar kritiek en zeiken.
Deuf

In mijn optiek domineerde niet Balkenende maar het "blok" Marijnissen, Bos, Halsema, met ondersteuning van Rouvoet. Balkenende werd vooral veel in de verdediging gedrukt. Hier kwam hij niet goed uit. Hij werd boos bij kritiek op zijn eigen beleid. Wanneer hij daar niet tegen kan moet hij een andere baan gaan zoeken. Het linkse blok legde zeer nadrukkelijk de vinger op de zere regeringsplek van Balkenende. Balkenende reageerde met zogenaamde feiten die voor zich zouden spreken maar geen kant raakte.
De man lijkt een struisvogel. Hij is niet in staat de keerzijde van zijn gevoerde beleid in te zien. Over het algemeen was er sprake van een matig debat. Rutte was zeer zwak, Marijnissen niet op dreef, Halsema te agressief, Bos te beperkt, Rouvoet wel goed maar had beter bij de kleine partijen mee kunnen doen (het smurfen debat). Op basis van dit debat kan ik echt geen goede keuze maken. Zwakke vertoning.
Frans Hamerslag

Balkenende domineerde inderdaad het debat en was uitstekend voorbereid. Bovendien waren de argumenten van "links" zwak en gaven niet aan hoe zij een succes zouden hebben behaald met het sterker maken van de fundamenten van onze samenleving, zodat we beter voorbereidt zijn op de 'challenges' voor de toekomst. Het zeer negatieve beeld dat de “drie” schilderde past ook niet met mijn beleving en komt daarom ook niet positief over. Ook de komende periode zullen verdere veranderingen noodzakelijk zijn en ik geloof dat hiervoor het huidige team het beste geschikt is.
Piet A.J. Smits

Ik ben het helemaal met u eens. De bijeenkomst van "links" tijdens het koffie-halfuurtje is duidelijk gebruikt om de strategie (een gezamelijke aanval) uit te zetten voor het einddebat. J.P. heeft zich goed staande gehouden.
J. Slaats

Hij domineerde (in tijd) het slotdebat inderdaad. Maar dat kwam omdat alle anderen hem aanvielen. Hij probeerde, door veel te praten over zaken die er vaak maar weinig mee te maken hadden, zich van de vraag te ontdoen. Maar dat lukte hem maar nauwelijks, ook omdat Rutte nauwelijks een blok vormde. Eindelijk weten we wie het beste blok is. Op naar een realistisch linkse coalitie!
Niels van Schaik

Ik denk niet dat er een duidelijke winnaar uit het debat gekomen is. Wel is het zo dat het zeer makkelijk is om af te geven op wat er verkeert gegaan is in een periode. Veel lastiger is het om te benadrukken wat goed gegaan is in een periode en dat te verdedigen. Ik ben van mening dat Balkenende vooral goed met feiten werkt en niet zo als Femke met "graag gehoorde kreten" die moeilijk waar te maken zijn. Ik denk dat hij zeker een goed debat gevoerd heeft maar nog veel beter beleid de afgelopen periode.
Tim Valckenier

Helemaal mee eens. Een verhaal met feiten die er op dit moment liggen. Terwijl links met een verhaal komt dat nergens op gebaseerd, LEUGENS. Trouwens best wel makkelijk om als links blok één man aan te pakken met deze leugens, hadden ze zeker 's-middags met tijdens de koffie afgesproken. Tsja als je er niet alleen uit kan komen dan maar met z'n allen. Schandelijk.
D. van Nes

Top die Balkenende!! Hulde aan deze man, die 4 jaar lang pek en stront over zich heen heeft gekregen, maar standvastig bleef en Nederland weer op de kaart heeft gezet, ondanks het feit dat we er in Nederland nog niet zijn. Dat zielige gejank van links. Zielig van de NOS dat ze niet willen publiceren dat Balkenende het slotdebat domineerde, maar wel publiceren dat volgens de linkse lezers van de NOS- website er een kabinet Bos moet komen. Vanavond zal blijken dat er maar een de winnaar zal zijn en dat is onze JP Balkenende.
Theo Kamperman

Balkenende is terecht de winnaar. Hij had op alle kritiek een duidelijk antwoord. Duidelijker dan voorheen gaf hij ook aan welke concreten zaken het kabinet de afgelopen tijd had bereikt. Bos had daar geen antwoord op. Marijnissen was overigens ook opvallend. Eindelijk eens iemand die eerlijk aangeeft dat er een aantal zaken goed zijn gegaan, maar dat het uiteraard nog beter had gekund. Opvallend omdat juist de SP de afgelopen jaar bekend stond als partij die overal tegen was. Marijnissen is Bos voorbij gestreefd!
Marco Klein Wassink

Nee, nonsens en onzin is het vocabulair van onze minister-president. Door andermans verhalen heenpraten beheerst hij ook als geen ander. Spreektijd ja, inhoud nee!
Matthijs Muijsers

Een terechte conclusie naar aanleiding van het debat!! Als iemand nog een beetje inhoud heeft verteld was het Balkenende wel. Hij pareerde de aanvallen die Bos en Halsema erg goed vond ik. Aan Halsema heb ik mij erg gestoord. Ik vond dat zij en Wouter Bos alleen kritiek hadden en niet met oplossingen kwamen terwijl Balkenende die wel had. Onder andere over de zorg vond ik dat Balkenende goed huiswerk had gedaan en op zijn vragen moest Bos toch enigszins zwijgen.

Ik hoop in elk geval dat Balkenende ook na vanavond nog de minister president is want wat moet je met iemand als Bos die alleen maar kritiek geeft en geen concrete plannen weergeeft?? En de keren dat Rouvoet wat zei, was ook erg goed. Helaas is hij niet veel aan het woord geweest maar hij heeft een erg goed verhaal als hij de kans kreeg om wat te vertellen!!
Erwin Neerhof

Balkenende was zeker weten de beste van het debat van gisteren. De andere lijsttrekkers waren Balkenende continu aan het aanvallen, ze vertelde helemaal niks over hun plannen en ze wisten niks qua cijfers. Voor mij was Balkenende het best en Mark Rutte was ook wel redelijk bezig.
Daniel Jolliffe

Ik vond dat Balkenende zeer goed en sterk aanwezig was, het is natuurlijk makkelijk om als oppositiepartij kritiek te leveren op het huidige beleid. Balkenende wees ook duidelijk op de zaken die de afgelopen jaren juist wel goed waren gegaan en ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. Op alle aanvallen van links had hij een juist wel een duidelijk antwoord en hij snoerde Femke Halsema regelmatig de mond. Balkenende is een man die zich houdt aan de feiten en zich niet bezighoudt met het verzinnen van cijfers zoals Wouter Bos dat erg graag doet.
Dennis Tjoonk

Hij kan dan veel ‘aan de bal’ geweest zijn, net als bij voetbal geldt: alleen het eindresultaat telt! Wouter Bos kon weleens net zo’n 'comeback-kid' zijn als Bill Clinton in de nineties.
Michiel de Wit

Vind van niet! Balkenende viel te veel terug op het feit wat hij heeft bereikt de afgelopen vier jaar en omweek daarmee de aanvallen van links.
Peter de Keizer

Niet mee eens, Balkenende viel steeds in herhalingen. Weliswaar was hij het meest aan het woord, maar Bos, Halsema en Marijnissen brachten hem dan ook zeer in het nauw. Op de punten milieu, armoedebestrijding en Irak viel de CDA lijsttrekker ernstig door de mand. Inhoudelijk hadden Bos, Halsema en Rouvoet een beter verhaal.
George Knottnerus

Het ligt er maar aan door welke bril je kijkt. Kijk je door een 'linkse' bril dan zal je nooit durven erkennen dat Balkende het heel goed heeft gedaan. Dat 'wil' je namelijk gewoon niet zien. Dat kán gewoon niet. Uit nijd verwijt je Balkende dan maar vooral dat hij onder vuur lag en geirriteerd reageert. Kijk je door een 'rechtse' bril dan ziet het debat er ineens heel anders uit. Dan zie je iemand die voor zijn standpunten blijft staan, ongeacht hoeveel ongefundamenteerde en persoonlijke kritiek die ook te verwerken krijgt. Als Bos dezelfde hoeveel kritiek te verwerken zou krijgen, zou hij verdrinken in zijn eigen treurige tranendal. Dan is het één groot complot om Woutertje kapot te maken.
J. de Kok

Onzin, Het enige wat ik van Balkenende heb gehoord is vage informatie en draaide hij constant om de hete brij heen.
Bern Heschle

Balkenende was beslist niet de sterke tijdens het slotdebat. Hij is absoluut geen minister waardig. Een baan als manager in het bedrijfsleven zal beter bij hem passen. Werken met cijfers en niet met mensen. Voor mij was het Marijnissen en Halsema die het debat wonnen.
Belinda Breuker

Als je kijkt wie het meest aan het woord was was dat Balkenende. Maar daar ging het helemaal niet om. Inhoudelijk leverde hij na Rutte de zwakste bijdrage, door de problemen te omzeilen en - voor hem - moeilijke vragen niet te beantwoorden. Stel je eens voor dat de economie (internationaal) dit laatste jaar NIET zo meegezeten had, dan waren het helemaal een rampkabinetten geweest! Drie kabinetten Balkenende is wel genoeg voor dit land. Belachelijk zo'n stuntelaar tot winnaar van het debat uit te roepen!
Jaap Wilgenburg

Geweldig debat gevoerd door Balkenende! Eens met de stelling. Inhoudelijk ging het natuurlijk weer nergens over maar dat gold zowel voor links als rechts. Steeds dezelfde aanteigingen van links, geen nieuwe argumenten. Balkenende domineerde inderdaad, hij was tot in de treure aan het woord en dat is tactisch geniaal. Daarentegen vond ik Marijnissen voor het eerst zeer zwak. Hij heeft twee zinnen gezegd waaronder twee zinnen die hij al eerder in de campagne had gezegd. Mooie en terechte uitslag? Als de winnaar degene is die het dominantst is, dan zeker. In een ander geval gaat de winst denk ik naar Rouvoet die zijn programma op de eerste plaats zette.
F. Grooten

Met deze stelling ben ik het absoluut oneens! Zijn gezichtsuitdrukkingen spraken boekdelen: geïrriteerd, verongelijkt, gespannen, terwijl dat bij de andere debaters niet of veel minder het geval was. Dat zuinige Zeeuwse mondje van Balkenende veranderde nu en dan in een pruillipje. De argumenten die anderen te berde brachten, spraken veel meer tot mijn verbeelding dan de slinkse spelletjes die Balkenende probeerde. Drie vragen aan Bos over aantallen! Gelukkig pareerde Bos deze aanvul trefzeker met één vraag. Nee, Balkenende was absoluut de mindere van het debat. Ik hoop dat de uitslag eenzelfde beeld oplevert.
Gerald Bouwels

Er was volgens mij geen enkele winnaar. De hoeveelheid aan informatie, het herhalen van zetten hebben volgens mij niet tot veel andere inzichten kunnen leiden. Balkenende deed het goed en ik vond dat het Linkse Blok zocht naar eenheid. Femke Halsema had die avond de dominees-toga stevig aan. Met zware moralistische toonzettingen wees zij de minister President op zijn eigen immoraliteit. Het was een show zoals deze hele verkiezingen in een showvorm is gegoten.
Huub Verweij

Halsema had moeten winnen, zij is heel erg sterk met haar argumenten, zoekt veel dingen uit en maakt waar voor haar werk al lijsttrekker. Balkenende was zich constant aan het verdedigen omdat hij fouten niet toe durft te geven.hij kijkt niet verder dan zijn neus lang is want ook dan zal hij zien dat nederland niet socialer is geworden, dan zal hij zien dat die anti terruer wet schade aanricht nederland wordt angstiger daardoor. En zou hij inzien dat het belabberd gaat in de zorg!. Voor mij geen balkenende meer, ik hoop echt dat er een ander kabinet komt.
Natasja

Balkenende had inderdaad het grootste woord, dat wil zeggen, was het meest aan het woord. Maar wát hij te zeggen had was prietpraat, beeldspraak en one-liners die er niet toe deden. Zoals altijd blijft B. een man van de boeken, cijfers en stuntelige meeloperij. Schandalig en ongelovig dat veel mensen hem zien als betrouwbaar en degelijk. Mensen kijk nou eens goed naar wat deze regering gedaan heeft voor het NL-volk in z'n algemeenheid. Stem nou eens voor het algemeen belang. Voor iedereen en niet voor louter eigenbelang of portomonnee.
Mark Wichmann

Ik sluit me aan bij deze conclusie. Die indruk werd met vooral duidelijk toen Bos ons wilde doen geloven dat een derde van alle bejaarden aan het uitdrogen is. Daaruit blijkt dat hij op kritische momenten niet te vertrouwen is. Datzelfde geldt voor Halsema die op een ander moment ging beweren dat wij in casu Balkenende de ellende in Irak heeft veroorzaakt. Wanneer je zoiets zo stellig beweert geef je daarmee blijk van onzorgvuldigheid. Dan kun je dus maar beter geen premier worden.
Jan Sloof

Onzin. Ik weet niet naar welk net de mensen gekeken hebben. Balkenende reageerde regelmatig als een verongelijkt kind. Deze man heeft, helaas voor hem, absoluut geen persoonlijkheid.
Wim

Balkenende was constant in de verdediging en absoluut niet de beste. De man hangt nu de staatsman uit, maar is dat beslist niet. Of is iedereen nu vergeten hoe hij zich gedroeg bij Bush? De beste debaters tijdens het debat waren volgens mij Rouvoet en Halsema. Vooral de uitsmijter van Halsema tijdens het onderwerp normen en waarden was uitstekend.
Adrie

Wat een klinkklare onzin van die VVD-georienteerde analisten. Het is werkelijk om moe van te worden. Van alle aanwezige lijsttrekkers is Balkenende nl ook slechts de enige die als (voormalig) regent verantwoording hoefde af te leggen voor het beleid in de afgelopen kabinetsperiode. Logisch dus dat HIJ daardoor het meest is aangesproken door de overige lijsttrekkers en logisch dat hij daardoor het meest aan het woord is geweest. Het wordt eens tijd dat Maurice de Hond leert nuances in zijn peilingen aan te brengen en het wordt ook eens tijd dat hij die peilingen wat meer objectief uitvoert. Het wordt dus bovenal tijd dat geen hond De Hond nog gelooft...
Bert Krijnen

Tja... Hij was het meest aan het woord omdat hij het meest werd aangesproken. Zijn 'verweer' was een van niet antwoorden op de vragen, maar stug herhalen wat hij vindt van gerelateerde onderwerpen zonder enig inhoudelijk verweer of toelichting te geven en dus niet over het punt zelf waar het over ging. Als dit ontwijkgedrag in onze samenleving gezien wordt als sterk debatteren dan snap ik langzamerhand waarom hij zoveel stemmen trekt. Laten we het het Bush-effect noemen. Dus ja, hij domineerde maar niet voor de juiste redenen.
David Zurhaar

Balkenende domineerde inderdaad het slotdebat. Hij bleef beschaafd maar liet niet alles over zich heen gaan. Hij bleef de eigen CDA-boodschap uitdragen en liet zich door niemand van zijn stuk brengen. Ook de campagnestrategie van het CDA was weer duidelijk zichtbaar; zo veel mogelijk aan het woord zien te komen c.q. blijven om anderen minder 'zendtijd' te gunnen.
Ralf M.M. Stultiens, Nuenen

De uitslag van zo'n debat zegt mij als kiezer helemaal niets,wat voor mij belanrijk is,wat heeft de persoon/partij de afgelopen periode voor de samenleving heeft gestaan of wat hij/zij tot stand hebben gebracht.Ik stem niet op personen,maar op de doelstelling van zijn/haar partij.
Maria S.

Een groot compliment aan Balkenende!! Hij toont zich een staatsman. Je moet er toch niet aan denken dat "premier Wouter Bos" met de verkeerde papieren op staatsbezoek zou gaan, wat een sukkel met zijn mooie praatjes. Goed voor de voorpagina en een uitstekende waarschuwing aan het linkse volk.
Jitske Klok

Weg met die opiniepeilers! Als er al sprake was van een verliezer, was het Balkenende; hij verloor verscheidene malen zijn geduld en de drift was duidelijk merkbaar. Kortom, voor een ' winnaar' is dat maar slecht!
Carlo Vervoord

Met de uitkomst ben ik het in het geheel niet mee eens. Balkenende was voordurend aan de verdedigende kant en was vaak op zijn teentjes getrapt, teken van zwakte
Hille Meetsma

Naar welk debat hebben de peilers gekeken. Ik zag een Balkenende die onder vuur lag en inhoudelijk niet wist te reageren en alleen maar pruilde als een klein kind.
Eric van Pinxteren

Als het criterium voor het winnen van een debat als norm de spreektijd is of het voeren van het hoogste woord, sla je de plank wel heel erg mis. De geachte premier geeft veel gesproken maar niets gezegd! Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspaken zonder uitzicht.
A. Huisman, Menaldum

Ik ben het VOLSTREKT NIET eens met de conclusie dat dhr. Balkenende de 'grote winnaar' was bij het debat gisteravond. Volgens mij zat een flink aantal keren klem t.g.v. de kritiek die hij onderging door onder meer Femke Halsema. Hij werd zelfs zichtbaar geirriteerd en dat vond ik zwak. Voor de goede orde wijs ik erop dat ik GEEN Femke Halsema stem.
Harry Keizer, Vaassen