Beste Arend Jan,

Over Wilders en Pastors, het is oude wijn in oude zakken. Ze slaan steeds op dezelfde trommels, kondigen een tsunami van moslims aan, of komen inderdaad weer met het nazisme aanzetten, pure bangmakerij en het leidt tot een enorme stigmatisering. Pastors met zijn "allochtone heteroseksuele man" die we moeten aanpakken, daar hebben we niets aan.

We hebben binding nodig in plaats van scheiding. Het is jammer dat het onderwerp integratie niet speelt in deze campagne. Jullie hebben de minister van integratie, maar van haar moeten we het ook niet echt hebben. Zij heeft de zaak ook niet veel verder gebracht. Daags na de moord op Theo van Gogh riep ze uit: "Moslims hebben nou eenmaal een laag incasseringsvermogen."

Debatten

Onlangs nog, nadat de Commissie Gelijke Behandeling een in haar ogen onwelgevallige beslissing had genomen, in het geval van de Moslimdocente die mannen geen hand wilde geven zei ze: "Nou, die commissie moet dan maar worden opgeheven."

Ze is in debatten altijd zo hard en populistisch aanwezig dat ik haar soms veel meer van segregatie dan van integratie vind. Seculiere wetten gaan natuurlijk in alle gevallen boven godsdienstige wetten in ons land. Maar op handen geven is geen wet van toepassing. Ik geef ook sommige mensen liever geen hand. Ik mag dat doen, uit persoonlijke overwegingen, maar als ik het zou doen vanwege mijn geloof dan zou het opeens niet mogen. De Commissie stelt dat er ook andere manieren zijn om iemand te begroeten en hem of haar je respect te tonen.

Imam

Ik blijf het ook ongemakkelijk vinden als mensen dat niet willen doen, maar ik zou er niet zo'n enorm punt van maken als Verdonk in dit geval en in het geval van de Imam die haar de hand niet wilde schudden, dat was er één, negenenveertig anderen drukten haar wel de hand.

We moeten in dit debat niet al te snel oordelen en veroordelen. We moeten wel duidelijk zijn wat wel en niet in de openbare ruimte hoort. Volgens mij mag je in Nederland niet met een bivakmuts over je hoofd lopen, of met een kous.

Waarom dan wel met een boerka? Maar zou het niet handig zijn om dit met bestaande wetgeving te regelen. We hebben tegenwoordig de neiging ons systeem heel snel te willen repareren. Dat wijst erop dat we het niet zo vertrouwen, dat we denken dat het niet krachtig genoeg is.

Meer vertrouwen in onze rechtstaat lijkt me daarom van groot belang. De islam bestaat niet, net zomin als het christendom bestaat, of de gehandicapten, of de allochtonen. Het zijn onmogelijke en onwerkbare begrippen. Ze maken een genuanceerde discussie onmogelijk.

Koran

Wel denk ik dat wij ten opzichte van de bijbel een andere ontwikkeling hebben doorgemaakt als de meeste moslims ten opzichte van de koran. Als je op sites leest wat voor soort vragen moslimjongeren aan de zogenaamde cyberimam stellen, over wat allemaal wel of niet mag van de koran, dan is er een verschil met de christelijke of ongelovige jeugd.

Zoals Gabriel de koran heeft gedicteerd, zo is de bijbel Gods woord. In ons liberalere denksysteem zit er in dat woord al behoorlijk veel ruimte, bij sommige moslims minder. Zij moeten weten dat het hier inderdaad altijd de seculiere wetten zijn die boven de godsdienstige staan.

Schoolmeesterslesje

Een multicultureel ideaal hoeft overigens niet strijdig te zijn met democratie. In onze eigen Christelijke cultuur bestaat ook nog steeds de SGP, die vrouwen nog steeds het actief kiesrecht weigert. Bovendien wil de SGP ook de democratie afschaffen, als zij ooit tot een absolute meerderheid mocht komen. Maar daar ziet het volgens de jongste peilingen gelukkig niet naar uit.

Ik was verbaasde over Donners uitspraken over de Sjaria. Hij deed aan schoolmeesterslesje democratie. Hij toonde aan dat het systeem zijn eigen ondergang kan zijn. Misschien is Donner in wezen wel een theocraat, en hoopt hij stiekem op een absolute meerderheid voor het CDA, zodat de D er uit kan. Mocht het ooit zover komen, dan emigreren we, zullen we dat afspreken?

Laat ik je citeren: "kernstuk van het liberalisme is het politieke gevecht dat geleid heeft tot de scheiding van kerk en staat." Juist. Daar ben ook ik trots op. En toch zal ik geen VVD stemmen. Bestaat de VVD nog? Zijn er niet twee VVDs? Eén liberale, die van Rutte, en eén conservatieve, van regels zijn regels, van Verdonk.

Het liberalisme is actueel, er zijn veel uitdagingen waarop het antwoorden moet vinden. Daarom is het ook zo interessant om te zien hoe het worstelt met de inperkingen van vrijheid door de antiterreurwetgeving, of met Ayaan Hirsi Ali, of met artikel 23 van de grondwet. Het is wel een dynamische partij, dat zeker.

Vrije markt

En toch blijf ik van de zich niet terugtrekkende overheid, van minder overlaten aan de vrije markt, van de afschaffing van de no claim in de zorg. Maar ook van het milieu, van het betaald zorgverlof voor mannen, van de beperking van aftrek van hypotheekrente voor hoge inkomens, van het ongedaan maken van de bezuinigingen op ede inburgeringscursussen, kortom, ik ben en ik blijf GroenLinks. Als je alle punten wilt weten, surf dan even naar www.groenlinks.nl.

Ik vond het erg leuk en interessant om met je van gedachten te wisselen. Ik hoop je vaker te treffen. Laat ons toch vaker praten, over wat ons bindt en niet over wat ons scheidt.

Veel groeten, en heel veel succes woensdag, en een goede uitslag toegewenst, Vincent.