D66 wil dat er betaald ouderschapsverlof komt voor jonge vaders. Ook wil de partij dat ouders opvang aan huis krijgen als hun kind ziek is. De stelling van vandaag luidt: 'Kinderopvang aan huis bij ziek kind'. NU.nl is benieuwd naar jouw mening.

Reageer op deze stelling

Een oppas aan huis bij een ziek kind? Ik ben al blij als ik een ziek kind heb dat er een huisarts beschikbaar is die maar enigszins begrip toont en even langskomt. Laten we gewoon eerst prioriteiten stellen!! En mocht er een kind ziek zijn dan heeft het toch minimaal één ouder nodig die voor hem zorgt, hem vertroetelt en knuffels geeft?
Daniël van Drunen

Eigenlijk wel een grappige stelling! D66 denkt een heel nieuw idee te hebben, terwijl het eigenlijk het opnieuw uitvinden van het wiel is. Het bestaat al! Als je nu gewoon als ouders zorgt dat één van de twee thuis is, dan hebben de kinderen, of ze nu ziek zijn of niet, altijd kinderopvang aan huis. In plaats dat de overheid beide ouders de arbeidsmarkt op jaagt en dan vervolgens allerlei kunstgrepen moet gaan doen om de kinderen opgevangen te krijgen, zou je het fiscaal gewoon aantrekkelijk moeten blijven houden om werk en zorgtaken goed te verdelen.
Willem van Braak uit Veenendaal

Ik heb geen enkel bezwaar tegen kinderopvang - als ik er tijd voor heb ga ik er graag heen! Maar weten ze bij D66 wel hoe lastig het is om een volwassene duidelijk te maken wat ik eigenlijk wil? Na een aantal jaren africhten snappen m'n ouders nu wel of ik verdrietig ben, of pijn heb, of honger, of me verveel.... Ook m'n eigen juffies hebben dat inmiddels, na een aantal maanden, wel in de gaten. Maar van D'66 moet ik dus, net als ik me toch al niet lekker voel, een hele nieuwe volwassene op m'n dak krijgen die ik dan in één dag alles moet leren wat ze nodig hebben om mij te troosten? Kinderarbeid - zó noem ik dat!
Baby Bulten

Bij elke discussie die te maken heeft met Kinderopvang vraag ik me weer opnieuw af wiens belang ermee gediend is. Los van het verlangen van elke ouder om zelf voor hun (zieke) kind te zorgen (toch?) is er ook nog zoiets als de behoefte van het kind aan aandacht (tijd?) en liefde van de ouders. Naast de kritiek op het overheidsbeleid zullen ouders zichzelf hopelijk ook realiseren dat die verantwoordelijkheid niet alleen in Den Haag ligt?
Suzanne Lagerweij

Mensen die zo iets overwegen zouden gewoon geen kinderen moeten hebben. Een ziek kind heeft gewoon zijn vader of moeder nodig en geen instelling die dit gaat verzorgen. Ook ik werk sinds dat alle drie mijn dochters op school zitten, heb het daar prima mee naar mijn zin. Maar zeg altijd dat ik in allereerste instantie MOEDER ben, dan maar niet zo heel-hoog -geleerd werk!!!
Renate van Oostende

Nee, hier ben ik het niet mee eens. Ik ben zelf een werkende moeder van twee kinderen. Wanneer mijn kinderen ziek zijn vind ik het belangrijk dat het kind weet dat je voor hem klaar staat en dat je niet een wildvreemde je ziek kind laat verzorgen.

Wanneer ik zelf absoluut niet onder het werk uit kan komen, en mijn partner ook niet. Dan zal ik er voor kiezen om iemand uit onze familie te vragen. Zodat het een persoon is die dicht bij ons kind staat, om toch een zodanig veilig gevoel te kunnen creeeren om lekker ziek te kunnen en mogen zijn!
Petra Landstra

Wat een onzin kinderopvang aan huis als je kind ziek is! Je kiest als ouder toch zelf voor kinderen,en om te werken, dan moet dat ook zelf oplossen als ze ziek zijn, neem zelf maar vrij, of vraag oma of opa..... Ik kan als huis moeder mijn kinderen ook niet dumpen als ze ziek zijn.....
Miriam Zeeman

Tegen. Ouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen wanneer ze kinderen hebben. Wat is belangrijker, zorgen voor je kind of zorgen voor je werkgever? Ik weet het wel!
Amo

Als je kind ziek is, heeft hij (of zij) zijn ouders nodig! Volgens mij is bij ziekte een ouder niet te vervangen!!!
Nellie Stam

Dat zou wat zijn. Nee hoor gewoon als ouder zelf voor je kind zorgen, dat is het risico met kinderen.
Marco

Laat ze eerst maar eens de gewone kinderopvang goed regelen. Ze hebben lang genoeg in het kabinet gezeten om dit voor elkaar te krijgen en toch moest ik in deze periode stoppen met werken, omdat de kinderopvang bijna evenveel kostte als ik betaald kreeg. Het lijkt het mij pas zinvol om over een volgende regeling te praten als de huidige aangepast is.
S. Mertens

Beslist EEN van de ouders thuis bij ziek kind!!!!!!!!! Geen vreemde oppas.
Ronald

Het bestaat al,dat klopt, alles bestaat al, het gaat om de toepassing oftewel de realisatie van het idee, omzetten en uitvoeren op de juiste tijd en de juiste plaats. Goed idee dat betaalde ziekteverlof voor je kind, ook een goed idee om iemand anders te laten oppassen zodat je keuzevrijheid hebt. Wie bepaalt wat op dat moment belangrijker is, dat werk of je kind, jijzelf toch?
Wil van Tol

Zelf ben ik een werkende moeder van 4 kinderen. Het zou veel eerlijker zijn dat alle ouders geld krijgen (werkend of niet) naast de kinderbijslag, waarmee ze zelf mogen beslissen wat voor soort kinderopvang ze willen en of ze kinderopvang willen. De rol van huismoeder moet in ere worden hersteld en werken of niet moet een overwogen keuze zijn en moet niet worden afgedwongen door de overheid met als doekje voor het bloeden gratis kinderopvang. Kinderen groeien het meest evenwichtig op in de omgeving van het gezin waarbij er iemand aanwezig is als ze uit school komen, ongeacht de leeftijd van het kind!
G. de Jong

Als mijn kind ziek is, wil ik er zelf bij zijn. Ik heb dan toch moeite om het van me af te zetten als ik wel ga werken. Ook naar mijn kinderen toe vind ik het niet goed als ik niet eens thuis kan zijn als ze ziek zijn. Dat is toch een signaal alsof mijn werk belangrijker is dan mijn kinderen. Het is dus geen oplossing om anderen in te zetten bij ziekte. Zorg voor voorzieningen dat eigen ouders het kunnen opvangen, bijvoorbeeld in de vorm van (betaald) zorgverlof. Dat lijkt mij de meest sociale oplossing.
Judith de Laat

Er bestaat toch al het wettelijke kortdurend zorgverlof? Hiervan kun je als ouder gebruik maken. Weliswaar beperkt tot 10 dagen per jaar.
Liesbert Dreijer

Eigenlijk wel een grappige stelling! D66 denkt een heel nieuw idee te hebben, terwijl het eigenlijk het opnieuw uitvinden van het wiel is. Het bestaat al! Als je nu gewoon als ouders zorgt dat één van de twee thuis is, dan hebben de kinderen, of ze nu ziek zijn of niet, altijd kinderopvang aan huis. In plaats dat de overheid beide ouders de arbeidsmarkt op jaagt en dan vervolgens allerlei kunstgrepen moet gaan doen om de kinderen opgevangen te krijgen, zou je het fiscaal gewoon aantrekkelijk moeten blijven houden om werk en zorgtaken goed te verdelen.
Willem van Braak

Vind dit wel heel vreemd; ik woon in Zweden en hier krijgen mensen als hun kind ziek is gewoon betaald (80%) verlof; betaald door de overheid uit een speciale pot bestemd voor werkende ouders van kinderen die ziek zijn (maar dus ook gewoon voor een griepje!). Dit lijkt mij echt een veel betere oplossing dan een vreemde in je huis terwijl je bloedeigen kind ziek is. Daar wil je dan toch zelf voor zorgen en daar is niets ongeëmancipeerd aan!
Rimada Mulder-Langhout