Wouter Bos wil op zeven punten tijdens de formatie niet inleveren. Waaronder een generaal pardon voor uitgeprocedeerde azielzoekers die onder de 'oude' wetgeving vallen. De stelling van vandaag luidt: 'Oude'azielzoekers moeten een generaal pardon krijgen. NU.nl is benieuwd naar jouw mening.

Reageer op deze stelling

Van de 26000 oude asielzoekers zijn er nog minder dan 250 niet afgehandeld. Waarom niet? Omdat hier onderzocht dient te worden, of zij geen oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Als zij dat wel hebben gedaan, lijkt een "generaal pardon" onbespreekbaar voor deze resterende groep.

Alle andere oude asielzoekers zijn uitvoerig bekeken, gewikt en gewogen, en is naar Nederlandse wet besloten, wat ermee te doen. Ruim 10.000 hebben een verblijfsvergunning, van de rest zijn er al velen die met een (noodzakelijke) vergoeding alweer zelf weggegaan, en een kleiner aantal "gelukszoekers" is de illegaliteit ingegaan.

Dat een generaal pardon een aanzuigende werking heeft, is duidelijk bewezen door Spanje. Duizenden Afrikanen, asielzoekers en gelukszoekers, zijn verdronken tijden hun hachelijke tocht.

De voorstanders van een Generaal pardon zien dit als een Genereus Pardon. Hiermee bedoel ik, dat zij denken, de asielzoekers te helpen. Dat is echter niet waar. De echte asielzoekers, die absoluut in Nederland toegelaten moeten worden, daar is zelfs Rita het mee eens, worden overspoeld door de ongewenste gelukszoekers.

Daarnaast zijn er vele mensen met mededogen, die de gelukszoekers steeds valse hoop geven, de asielzoekers voor de voeten lopen, en de toepassing van de door de PvdA ingevoerde vreemdelingenwet verhinderen.

Ik ben van mening, dat een snelle, duidelijke uitspraak zeker de asielzoekers helpt, en de gelukszoekers dan weten, waar ze aan toe zijn. Nu leven zij vaak op valse voorwendselen jaren tussen hoop en vrees.

Nu een generaal pardon geven aan deze kleine groep, of, erger nog, aan de illegaal in Nederland verblijvende gelukszoekers, lijkt mij niet alleen ongewenst, maar geeft ook blijk van weinig inzicht. Maar ja, is de verkiezingsstrijd in de man, is de wijsheid in de kan.
Gerard Soontiëns

Briljant idee, moedig ook! Ik stel voor elk jaar een generaal pardon toe te passen voor allen die zich om welke reden dan ook in het gevang bevinden! Wat een enorme bezuiniging zal dat opleveren aan overbodig geworden cellen! En al die rechters, weg ermee, niet meer nodig! Minder blauw op straat kan haast niet, maar is toch het proberen waard ! Het is zo'n mooie kerstgedachte, zo vlak voor de verkiezingen! Wie is die Generaal Pardon trouwens ?
Bas

Alleen een generaal pardon voor echte vluchtelingen is wat mij betreft een optie. Elk dossier zal beoordeeld moeten worden waarom ze naar Nederland gekomen zijn. Ook moet gekeken worden of ze in eigen land gevaar lopen. Als dat zo is moeten ze een status krijgen.
Peter

Daar ben ik het van harte mee eens. Het wordt hoog tijd dat Nederland haar menselijk gezicht weer eens laat zien.
Chava Bloemen

Hiermee ben ik het eens, omdat je zo met een schone lei kunt beginnen. Je lost in een keer het slepende probleem op van de lange procedures en kunt de toekomst tegemoed met een fris begin en ervoor zorgen dat niemand meer jaren hoeft te wachten.

Het argument dat het een aanzuigende werking zal hebben, is ongefundeerd en heeft meer iets van bangmakerij.
R.I. Perish

Zo ver van huis vervreemd van huis en haard wachten ze hier op wat komen gaat, elke dag die onzekerheid, ga er maar aan staan. Kinderen hebben zich de taal eigen gemaakt en groeien op in Nederland. ze hebben geen band met het "thuisland" van hun ouders. Ik voel het als een morele plicht om ze op te nemen in onze samenleving.
Ed

Mee eens. Dan is dat hoofdstuk eindelijk eens afgesloten. Hoe dan ook, met een strenger of soepeler beleid, dit pijnlijke punt moet een keer worden afgesloten. We zijn er al te lang mee bezig.
Vincent Snijders

Gisteren was een generaal pardon nog een harde eis voor coalitiedeelname. Inmiddels heeft de PvdA dit al niet meer in haar 'contract aan de kiezers' staan. In het contract op hun website (PDF) staat alleen nog maar als eis "een streng maar rechtvaardig asielbeleid". Net zoals de PvdA in 2002 tegen een motie van D66 en GroenLinks stemde voor een generaal pardon.
Martijn Leisink

Prima plan van de PvdA. Zijn we eindelijk af van de willekeur die door het inconsequente gedrag van minster Verdonk de asielzoekers nu ten deel valt.
Wietske

Helaas Wouter, de voorraad asielzoekers is tijdens paars opgelopen tot 26.000. Verdonk heeft bij haar aantreden gesteld dat al die gevallen individueel beoordeeld moeten worden, zij heeft zelf daaruit de moelijke gevallen beoordeeld en nam dossiers week na week mee naar huis om er doorheen te komen.

Meer dan welke minister in het verleden ook heeft zij individuele gevallen beoordeeld en meer dan welke minister ook, heeft zij beslist dat mensen mochten blijven. Resultaat hiervan is dat van de 26.000 aan het begin van haar ministerschap slecht een klein aantal is overgebleven, iets meer dan 200.

Talentloze draaikont Bos wil dus voor die gevallen een pardon. Lekker goedkoop scoren. Tussen de gevallen die overgebleven zijn zitten overigens ook mensen die verdacht worden van oorlogs- en andere misdaden in het land van herkomst. Laten we die vooral met open armen ontvangen.
Bert Bouwknegt

Ik ben van mening dat azielzoekers, die de hele procedure hebben gevolgd (azielzoekers hebben de mogelijkheid om een aantal keren bezwaar aan te tekenen) en indien de rechter uiteindelijk heeft besloten dat ze geen recht meer hebben in Nederland te blijven, dan vind ik dat ze inderdaad het land uit moeten.

Na deze rechtsspraak heeft Minister Verdonk de dossiers van deze groep azielzoekers ook nog individueel bekeken en vervolgens op basis van vastgestelde criteria (ik ga er van uit dat de beslissing zorgvuldig is genomen; bij twijfel laten blijven; je moet wel kunnen onderbouwen waarom de 1 wel en de ander niet) een beslissing genomen.

Dit alles in ogenschouw genomen vind ik dus niet dat er een generaal pardon moet volgen. Het is heel gemakkelijk van Wouter Bos om dit te roepen. En ook ongeloofwaardig. Dit doet hij alleen omdat hij in de oppositie zit en nu met deze uitspraak kiezers wil trekken.

Vergeet niet dat een aantal jaren geleden toen Job Cohen nog staatssecretaris Vreemdelingenzaken/integratie was, de PvdA de partij was die tegen een generaal pardon was.

Als Wouter Bos minister van Vreemdelingenzaken/integratie was geweest en hij had deze uitgebreide procedure uitgevoerd naar eer en geweten en op basis van vastgestelde criteria (alle dossiers individeel beoordelen) zoals Rita Verdonk dit nu heeft gedaan dan zou hij dezelfde mening hebben als Rita Verdonk nu.
Kuipers

We leven in een land waar kabinetten vallen wanneer politici fouten maken. De grootste fout die we als Nederland gemaakt hebben de laatste jaren is om duizenden mensen in een ‘moordende’ onzekerheid te laten zitten doordat er geen goede wetgeving is gemaakt door de politiek.

Natuurlijk moeten we selectief te werk gaan wanneer het om asielzoekers gaat maar wanneer we het niet voor elkaar krijgen om mensen snel uitzicht te geven op hun toekomst in Nederland kunnen we ze ook niet meer terugsturen.

Dus politiek laat deze mensen nu niet vallen doordat jullie fouten hebben gemaakt. Kom met het generaal pardon en zorg voor een efficiënte IND.
Chris Donkers

Daar ben ik het van harte mee eens. Vaak gaat het om mensen die zeer goed zijn geïntegreerd, hard (willen) werken en soms hoog zijn opgeleid.

Nadat jaren geleden duidelijk werd dat de integratie van allochtonen ‘mislukt’ is, is de politiek paniekvoetbal gaan spelen. Daar zijn vluchtelingen, geheel onterecht en buiten alle schuld om, de dupe van geworden. Veel vluchtelingen worden teruggestuurd onder het motto ’uw land is veilig’.

De minister baseert dit dan op ambtsberichten van de regering uit het land van herkomst. Dat zou alleen terecht zijn als mensenrechtenorganisaties die zgn. veiligheid niet continue (met bewijzen) weerleggen. Afijn, alstublieft eindelijk een generaal pardon.

Als ondernemer eerder VVD stemmer, gaat mijn stem nu naar een partij die een generaal pardon wil. En als links ons financieel economisch in de afgrond stort, zoals de regeringspartijen ons willen laten geloven (wat ik in twijfel trek) dan moet dat maar. Mensen gaan boven financieel gewin! Kom op VVD, laat die mensen lekker hier werken en leven. Ze kunnen prima voor zichzelf zorgen!
Kirsten

Natuurlijk moeten de 'oude' asielzoekers een generaal pardon krijgen. Het onmenselijke beleid van Verdonk en haar imigratie dienst trawanten moet maar eens teruggedraaid gaan worden. Bovendien waar zeurt Den Haag over; aan de ene kant over vergrijzing en aan de andere kant sturen ze jonge talenten terug naar een land van herkomst. Onbegrijpelijk!
Willem Noordhoek