Beste Vincent,

Vincent, je kunt hoog en laag springen maar ik vind echt elke vergelijking tussen de Nazi's en Verdonks uitzettingsbeleid stuitend. Het maken van een vergelijking heeft als doel je betoog kracht bij te zetten. Dat is prachtig maar dan is het wel handig als vergelijkingen hout snijden.

Oosterhuis vergelijkt een overheidsdienst die democratisch genomen besluiten uitvoert met collaborerende politieagenten in de oorlog. Als iemand zoiets doet dan is hij of door de ratten besnuffeld of dom. Ik weet niet wat erger is.

Uitzetting

In het land kom ik veel mensen tegen die moeite hebben met het huidige asielbeleid. Zo lopen veel mensen te hoop tegen het achtjarige jongetje dat met zijn moeder in een detentiecentrum werd opgesloten. Natuurlijk is dat verschrikkelijk. Maar die beslissing is wel direct het gevolg van de houding van de moeder. Zij heeft tot twee keer toe de keus gehad. Alle procedures waren doorlopen. Ze heeft er vervolgens voor gekozen niet mee te werken aan haar gedwongen uitzetting. Alleen in dat geval ga je naar de gevangenis.

Daarna had ze de keuze om haar kind mee te nemen of haar kind in een pleeggezin onder te brengen. Het is verschrikkelijk dat het zo is gelopen. Maar tot twee keer toe heeft ze haar kind inzet gemaakt van het conflict. De staat kan haar het kind ook niet afpakken, het is de vraag of dát moreel te verantwoorden is. Het valt me op dat veel mensen dit hele verhaal niet kennen waardoor ze hun woede en teleurstelling direct op Verdonk richten.

Mensensmokkelaars

Ik vrees Vincent dat je niet serieus kan beweren dat er geen relatie bestaat tussen een liberaal asielbeleid en de zogenaamde aanzuigende werking. De statistieken laten duidelijk zien dat de mensensmokkelaars actiever worden, en dus meer mensen op de zee omkomen, als Spanje weer de deuren openzet.

Een Europees asielbeleid is ondenkbaar voor elke Nederlandse, Duitse of Franse regering zolang Spanje en Italië gewoon de grenzen openzetten. Dat heeft dus niets met Verdonk te maken.

Een liberaal asielbeleid zou de druk op onze oude wijken weer verhogen. Juist veel mensen die daar wonen en de problemen aan den lijve ondervinden pleiten voor een regulering van immigratie. En juist die mensen zijn bang dat het CDA in een coalitie met de PVDA toch weer overstag zullen gaan.

En waarom ga je niet in op mijn stelling dat voedselbanken het nare neveneffect hebben dat mensen minder druk voelen om hun schulden te saneren? Is het nog steeds een links taboe om te praten over asociale effecten van sociale maatregelen. Wat is er nu eigenlijk nog sociaal aan links?

Formatiebesprekingen

Die vraag wringt des te meer nu steeds meer Nederlanders hun stem aan de SP lijken te gaan geven. Bert Bakker van D'66 heeft onlangs trachten te berekenen wat er met ons land gaat gebeuren als de SP, Groen Links en de PVDA samen gaan regeren. Hij baseert zich op de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. Hij heeft de uitkomsten voor PvdA, SP en GroenLinks ieder voor een derde meegeteld. Dat zal weliswaar niet het resultaat zijn van formatiebesprekingen tussen de drie partijen, maar het geeft wel de richting aan.

Rampzalig

Welnu, een kabinet van PvdA, SP en GroenLinks zal rampzalig uitpakken voor de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Volgens Bakker leiden de programma's tot een daling van de groei met 0,1 procent en een toename van de structurele werkloosheid met 0,4 procent.

Ook doen de drie linkse partijen nauwelijks iets om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Terwijl we straks struikelen over de bejaarden die zich alleen nog maar met een rollator kunnen voortbewegen, waardoor de kosten van de gezondheidszorg uit de pan zullen rijzen, blijft links aan het sinterklazen.

Je zou toch denken dat Marijnissen, nu hij op een leeftijd is gekomen dat hij de problemen van de vergrijzing ook aan den eigen lijve ondervindt, bereid zou zijn na te denken over een degelijke financiering van onze gezondheidszorg in de toekomst. Niets van dat al, de SP blijft trouw aan het socialistische adagium 'na ons de zondvloed'.

Fonkelende cijfers

Nee, dan het VVD programma, wat een fonkelende cijfers. Maar liefst 0,3 procent hogere economische groei tijdens de kabinetsperiode dan in het voorzichtige scenario van het CBP. De VVD koppelt de uitkeringen aan de inflatie en dus niet aan contractloonstijgingen. Hierdoor vermindert dus de armoedeval en zal de werkloosheid afnemen. Omdat de VVD veel geldt uitrekt voor lastenverlichting resulteert toch netto gunstig effect op de groei van de particuliere consumptie. Mede om die reden komt de groei 0,1 procent hoger uit.

De VVD is ook samen met D'66 banenkampioen. Het werkloosheidspercentage is in 2011 in de marktsector lager dan bij welke andere partij dan ook. De SP weet alleen de werkloosheid te verminderen door het aantal overheidsbanen drastisch uit te breiden.

Links begrijpt ook helemaal niets van universiteiten. Als er een partij is die onvoorstelbare schade heeft aangericht in onderwijsland dan is het wel de PVDA. Van de middenschool tot medezeggenschap het was allemaal goedbedoelde rotzooi. Toch blijft links autistisch de mantra reproduceren dat iedereen moet kunnen studeren. Met dat ideaal is niets mis maar het heeft ons Hoger Onderwijs in een diepe crisis gestort omdat mensen nu eenmaal niet gelijke talenten bezitten.

Collegegelden

Links heeft altijd selectie aan de poort en differentiatie van collegegelden tegengehouden. Het gevolg van deze weigering is dat universiteiten niet in de gelegenheid worden gesteld om beter te presteren. Het hoger onderwijs is momenteel gewoon niet goed genoeg. Zeker bij de alfa en gamma studies, zoals rechten en geschiedenis, is er tien uur college en tien uur zelfstudie. Dat is dus gewoon parttime studeren.

Mijn partij vindt dat de opleidingen die eruit springen een hoger collegegeld mogen vragen op voorwaarde dat het wel leenbaar blijft. Op deze manier sla je twee vliegen in een klap. In de eerste plaats zal de ruimere financiering en concurrentie de universiteiten aansporen om hun onderwijs en onderzoek te verbeteren. In de tweede plaats voorkom je een tweedeling in de samenleving omdat ook arme studenten met goede hersens het hele bedrag moeten blijven kunnen lenen.

Ook hier werkt de conservatieve politiek van de SP zeer nadelig uit voor de sociaal zwakkeren. Indien men namelijk alles bij het oude laat, dus geen differentiatie in collegegelden en geen selectie, dan zullen de rijke studenten steeds vaker kiezen voor particulier onderwijs of voor een dure opleiding in het buitenland hetgeen voor arme studenten onbereikbaar is en dan is de tweedeling een feit. Hoe je het ook wendt of draait een links kabinet is het slechts mogelijke antwoord op de uitdagingen waarvoor de globalisering ons stelt. En het gelag voor dat slechte antwoord zal met name door de sociaal zwakkeren worden betaald.

De volgende keer wil ik toch echt met je praten over Spinoza en de erfenis van Ayaan.

Je toegenegen

Arend Jan